Sprache in Wissenschaft und Unterricht.

Błachut Edyta, Gołębiowski Adam
język: niemiecki
Neisse Verlag/Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Liczba stron: 166
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Wrocław 2013
ISBN: 978-83-7977-013-7