Ilse Aichinger: "Behutsam kämpfen"

Fußl Irene, Gürtler Christa
język: niemiecki
Königshausen & Neumann
Liczba stron: 214
Typ: pokonferencyjny
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Würzburg 2013
ISBN: 978-3-8260-5028-2