Królikiewicz Natalia

Artykuły w czasopismach:

Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak)
Художественный концепт „венчание” в повести И.А. Бунина „Деревня”
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 41
numery stron: 149-158
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak)
Постмодернистское осмысление кинокартины Карена Шахнзарова
Krzemienieckie Studia Komparatystyczne
ISSN/eISSN: 2311-262X
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 6
numery stron: 98-107
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak)
Реaлизация идеи служения в образе жены Сталкера одноименной кинокартины А. А. Тарковского
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 5
numery stron: 165-174
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak)
Осязание, обоняние и вкус как эмоциональные и эстетические десигнаты в избранных произведениях Льва Толстого
Slavica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0137-1150
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 158
numery stron: 100-111
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,57
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak)
Трагическое в философии монтажа. К интепретации раздвоенности образа главной героини романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 39
numery stron: 151-159
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,55
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak), Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak), Kropaczewski Krzysztof (afiliacja? - tak)
Wstęp
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
numery strony: 5-10, rok wydania: 2016
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938829-1-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak)
Одиночество Сталкера (Андрея Тарковского) как тоска по Абсолюту
Redaktorzy: Arciszewska Katarzyna, Kalita Liliana, Patocka-Sigłowy Urszula
Samotność - aspekty, konteksty, wymiary
numery strony: 119-126, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-7865-378-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak)
Zjawisko szaleństwa w filmie Karena Szachnazarowa Sala nr 6 (na podstawie opowiadania Antoniego Czechowa)
Redaktorzy: Автухович Татьяна
Антропология времени. Сборник научных статей в 2 частях
numery strony: 135-142, rok wydania: 2016
ГрГу им. Я. Купалы
język artykułu: polski
ISBN: 978-985-582-056-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,53
objętość tomu zbiorowego: 32,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak)
Категория монтажа по отношению к структурированию жанровой формы романа „Анна Каренина” Л.Н. Толстого
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań 2014
ISBN: 978-83-936654-3-3
DOI książki:
język rosyjski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Tomy zbiorowe:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - ), Królikiewicz Natalia (afiliacja? - ), Kropaczewski Krzysztof (afiliacja? - )
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język: polski
Seria: Prace Humanistycznego Centrum Badań
Poznań 2016
ISBN: 978-83-938829-1-5