Sagermann Bustinza Leonor

Artykuły w czasopismach:

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak)
La motivación de los alumnos polacos para el aprendizaje del español como lengua extranjera
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język hiszpański
tom (rocznik): 43
zeszyt (numer): 3
numery stron: 85-102
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/strop.2016.433.006
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak)
La memoria de la violencia: las consecuencias del conflicto armado contra Sendero Luminoso representadas en una película y dos novelas peruanas
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język hiszpański
tom (rocznik): 41
zeszyt (numer): 1
numery stron: 147-162
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.7169/ strop2014.411.010
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - tak)
Rozwój autonomii ucznia zdolnego w zakresie języka hiszpańskiego jako obcego i wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego
Języki Obce w Szkole
ISSN/eISSN: 0446-7965
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 2
numery stron: 45-50
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - nie)
Rozwój autonomii ucznia zdolnego w zakresie języka hiszpańskiego jako obcego i wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego
Konińskie Studia Językowe
ISSN/eISSN: 2353-5148
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 1
zeszyt (numer): 3
numery stron: 303-320
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - nie)
Hacia la equidad educativa: experiencias en el marco de las Olimpiadas de Español en Polonia (2010-2013)
Studia Iberystyczne
ISSN/eISSN: 2082-8594
DOI czasopisma: 10.12797/SI
język hiszpański
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 12
numery stron: 281-293
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.1279/SI.12.2013.12.15
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak)
La evaluación y autoevaluación de la expresión oral y escrita: nuevas propuestas didácticas elaboradas y realizadas en polonia durante las olimpiadas nacionales de español como lengua extranjera 2010-2013
Redaktorzy: Contreras Izquierdo Narciso M.
La enseñanza de español como LE/L2 en el siglo XXI
numery strony: 685-697, rok wydania: 2014
ASELE
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-84-617-1475-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 63,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XXIII Congreso Internacional ASELE
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-09-18
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-09-20
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Hiszpania, Jáen
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak)
El desarrollo de la competencia intercultural: propuestas didácticas realizadas durante la II Olimpiada de español en Polonia
Redaktorzy: Blecua Beatriz, Borrel Sara, Crous Berta, Sierra Fermín
Plurilingüísmo y enseñanza de ELE en contextos multiculturales
numery strony: 862-873, rok wydania: 2013
ASELE
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-84-616-5972-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 64
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XXIII Congreso Internacional ASELE -Multilingüismo y enseñanza de ELE en contextos multiculturales
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-09-19
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-09-22
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Hiszpania, Girona
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - tak)
Las Olimpiadas de Español en Polonia y sus prioridades didácticas en el marco del primer trienio experimental (2010-2013)
Redaktorzy: Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)
numery strony: 17-31, rok wydania: 2013
Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-89948-21-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 15,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak)
«Peru to ja» - obrazy i wątki peruwiańskie w wybranych utworach Maria Vargasa Llosy
Redaktorzy: Potok Magda, Wachowska Judyta
Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości
numery strony: 159-174, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-2591-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak)
Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma como crónica de la peruanidad
Editorial Universidad Ricardo Palma
Lima 2015
ISBN: 978-612-4234-31-6
DOI książki:
język hiszpański
objętość w arkuszach wydawniczych: 15

Tomy zbiorowe:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - ), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - ), Hadaś Justyna (afiliacja? - )
El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)
Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
język: hiszpański
Poznań 2013
ISBN: 978-83-89948-21-2