Stawicka-Pirecka Barbara

Artykuły w tomach zbiorowych:

Stawicka-Pirecka Barbara (afiliacja? - tak)
Lydia Cabrera – „Murzyńskie bajki z Kuby” – narracje magiczne i ich wewnętrzna dramaturgia
Redaktorzy: Dziadosz Dorota, Krzanowska Agnieszka, Szlachta Agnieszka
Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, T.1, (Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Komorowskiej z okazji 30 lecia pracy naukowej)
numery strony: 417-425, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7867-094-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 29
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie