Vetulani Grażyna

Artykuły w czasopismach:

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak), Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak)
Profesor Józef Sypnicki (1944-2014) Wspomnienie
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
ISSN/eISSN: 0032-3802
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 72
numery stron: 13-15
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: ?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak)
Synonymie et granularité dans les bases lexicales du type Wordnet
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język francuski
tom (rocznik): 42
zeszyt (numer): 1
numery stron: 113-127
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/strop.2015.421.008
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak)
Problemy i korzyści wynikające z automatycznego przetwarzania korpusów - na przykładzie badań z zakresu predykacji rzeczownikowej w języku polskim
Roczniki Humanistyczne
ISSN/eISSN: 0035-7707
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 61
zeszyt (numer): 8
numery stron: 13-24
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-10-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-10-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Lublin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak), Vetulani Zygmunt (afiliacja? - nie), Kochanowski B. (afiliacja? - nie)
Recent Advances in Development of a Lexicon-Grammar of Polish: PolNet 3.0
Redaktorzy: Calzolari Nicolette
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)
numery strony: 2851-2854, rok wydania: 2016
European Language Resources Association (ELRA)
język artykułu: angielski
ISBN: 978-2-9517408-9-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,3
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-05-25
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-05-28
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Słowenia, Portorož
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak)
Wybrane relacje w semantycznych sieciach leksykalnych na przykładzie orzeczeń prostych i złożonych
Redaktorzy: Fijałkowska Wanda , Izert Małgorzata , Kieliszczyk Anna, Pilecka Ewa
Être philologue. Mélanges offerts à Teresa Giermak-Zielińska
numery strony: 265-274, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-235-2080-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak), Vetulani Zygmunt (afiliacja? - nie), Kochanowski B. (afiliacja? - nie)
PolNet 3.0 - Demo
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings, 7th Language & Technology Conference, Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
numery strony: 273-275, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-932640-8-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,2
objętość tomu zbiorowego: 27,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak), Vetulani Zygmunt (afiliacja? - nie)
Through Wordnet to Lexicon Grammar
Redaktorzy: Doa Fryni Kakoyianni
Penser le lexique-grammaire : perspectives actuelles
numery strony: 531-543, rok wydania: 2014
Editions Honoré Champion
język artykułu: angielski
ISBN: 9782745325129
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Colloque International Lexique et Grammaire (International Conference Lexis and Grammar)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2011-10-05
Data zakończenia konferencji naukowej: 2011-10-08
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Cypr, Nikozja
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak), Vetulani Zygmunt (afiliacja? - nie)
Verb-Noun Collocations in PolNet 2.0
Redaktorzy: Henrich Verena , Hinrichs Erhard
Proceedings of Workshop on Computational, Cognitive, and Linguistic Approaches to the Analysis of Complex Words and Collocations
numery strony: 73-77, rok wydania: 2014
University of Tübingen
język artykułu: angielski
ISBN:
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,2
objętość tomu zbiorowego: 3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak)
Budowa syntaktycznego słownika rzeczowników predykatywnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych w dobie wyzwań dla językoznawstwa
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 485-498, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Vetulani Grażyna (afiliacja? - ), Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - )
Modèles et modélisation en linguistique, littérature, traductologie et didactique
Oficyna Wydawnicza LEKSEM
język: francuski
Łask 2015
ISBN: 978-83-63781-27-9