Wilczyńska Weronika

Artykuły w czasopismach:

Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak)
Autonomia intelektualna neofilologa. O relacjach miedzy teorią a praktyką i roli dialogu w zawodach językowych
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 15
zeszyt (numer): 4
numery stron: 111-130
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Świadomość gatunku dyskusja a rozumienie obcojęzycznych dyskusji radiowych
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
ISSN/eISSN: 2082-9825
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 26
numery stron: 31-44
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,02
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak)
Dyskurs – brakujące ogniwo nierozerwalności kultury i języka, czyli o integracji w kształceniu neofilologów
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 8
numery stron: 133-152
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak)
Pojęcie kompetencji komunikacyjnej i jego przydatność poznawcza dla glottodydaktyki
Redaktorzy: Jaroszewska Anna , Karpeta-Peć Beata, Smuk Maciej, Sobańska-Jędrych Joanna ,
Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania
numery strony: 25-51, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 83-88012-12-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,67
objętość tomu zbiorowego: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak)
O pożytkach edukacyjnych ze znajomości stereotypów etnicznych i społecznych
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena, Ciepielewska-Kaczmarek Luiza, Urban Anna
Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
numery strony: 17-30, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-3149-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,92
objętość tomu zbiorowego: 9,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Górecka Joanna (afiliacja? - tak), Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Developing Second Language Oral Competence Through an Integrated Discursive Approach: The conceptual Framework of the Project and Results of a Pilot Study
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Waniek-Klimczak Ewa
Issues in Teaching, Learning and Testing Speaking in a Second Language
numery strony: 29-43, rok wydania: 2015
Springer Verlag
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-642-38338-0
DOI artykułu: 10.1007/978-3-642-38339-7
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak), Górecka Joanna (afiliacja? - tak), Richard Elisabeth (afiliacja? - nie), Le Bot Marie-Claude (afiliacja? - nie), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
L’oral du débat radiophonique : un défi pour la compréhension orale niveau C2
Redaktorzy: Martinot Claire, Pegaz Paquet Anne
Innovations didactiques en français langue étrangère
numery strony: 38-50, rok wydania: 2014
CRL
język artykułu: francuski
ISBN: 2-9526027-5-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak)
Myślenie automatyczne a myślenie refleksyjne, czyli o podejmowaniu decyzji językowych w J2
Redaktorzy: Baran-Łucarz Małgorzata
Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
numery strony: 173-190, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
język artykułu: francuski
ISBN: 978-83-229-3462-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,6
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak)
Integrating intercultural (IC) and media competence: The DSK affair from a cross-cultural perspective
Redaktorzy: Jodłowiec Maria, Mańczak-Wohlfeld Elżbieta
Expoloring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning. Tom jubileuszowy dedykowany prof. Annie Niżegorodcew
numery strony: 181-194, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-233-3500-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,42
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie