Wojciechowska Bernadeta

Artykuły w czasopismach:

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak), Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak)
Przeformułowanie w przyswajaniu i uczeniu się języków obcych: specyfika i funkcje odtwarzania opowiadania
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 46
zeszyt (numer): 1
numery stron: 109-125
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Impact d’une tâche monologale ou dialogale sur le traitement de l’implicite relatif à l’ethos du locuteur dans un débat
Corela
ISSN/eISSN: 1638-573X
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): HS-20
numery stron: 0-0
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.4000/corela.4700
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak), Richard Elisabeth (afiliacja? - nie)
Négociation interactive de l’implicite dans le débat polémique radiophonique
Corela
ISSN/eISSN: 1638-573X
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): HS-20
numery stron: 0-0
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.4000/corela.4684
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
La performance morphosyntaxique dans les tâches de reformulation écrite. Cas d’étudiants débutants de fle
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 44
zeszyt (numer): 1
numery stron: 73-90
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Perception et interprétation des émotions dans le débat radiodiffusé par les étudiants avancés de philologie romane
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język francuski
tom (rocznik): 42
zeszyt (numer): 4
numery stron: 155-168
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/strop.2015.424.011
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - nie), Górecka Joanna (afiliacja? - tak), Richard Elisabeth (afiliacja? - tak), Le Bot Marie-Claude (afiliacja? - tak)
Les stratégies rédactionnelles face aux défis d’interprétation d’un débat radiodiffusé
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język francuski
tom (rocznik): 41
zeszyt (numer): 3
numery stron: 117-132
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.7169/strop2014.413.009
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Świadomość gatunku dyskusja a rozumienie obcojęzycznych dyskusji radiowych
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
ISSN/eISSN: 2082-9825
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 26
numery stron: 31-44
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,02
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Górecka Joanna (afiliacja? - tak), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Rozwijanie rozumienia publicystycznych audycji radiowych na poziomie zaawansowanym: specyfika etapu poprzedzającego słuchanie
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 40
zeszyt (numer): 1
numery stron: 59-77
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Górecka Joanna (afiliacja? - tak), Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Developing Second Language Oral Competence Through an Integrated Discursive Approach: The conceptual Framework of the Project and Results of a Pilot Study
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Waniek-Klimczak Ewa
Issues in Teaching, Learning and Testing Speaking in a Second Language
numery strony: 29-43, rok wydania: 2015
Springer Verlag
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-642-38338-0
DOI artykułu: 10.1007/978-3-642-38339-7
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak), Górecka Joanna (afiliacja? - tak), Richard Elisabeth (afiliacja? - nie), Le Bot Marie-Claude (afiliacja? - nie), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
L’oral du débat radiophonique : un défi pour la compréhension orale niveau C2
Redaktorzy: Martinot Claire, Pegaz Paquet Anne
Innovations didactiques en français langue étrangère
numery strony: 38-50, rok wydania: 2014
CRL
język artykułu: francuski
ISBN: 2-9526027-5-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak), Górecka Joanna (afiliacja? - tak)
Uwzględnienie procesów współkonstruowania znaczeń w zadaniach słuchania dyskusji radiowej – warunki sukcesu a trudności osób uczących się na poziomie B2/C1
Redaktorzy: Sujecka-Zając Jolanta , Jaroszewska Anna , Szymankiewicz Krystyna, Sobańska-Jędrych Joanna
Inspiracja, motywacja,sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego
numery strony: 313-326, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 83-88012-56-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Identyfikowanie i interpretowanie implicytnego znaczenia wypowiedzi w procesie rozumienia dyskursu medialnego w języku obcym
Redaktorzy: Baran-Łucarz Małgorzata
Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
numery strony: 293-304, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-229-3462-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Górecka Joanna (afiliacja? - tak), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Uwzględnienie procesów współkonstruowania znaczeń w zadaniach słuchania dyskusji radiowej – warunki sukcesu a trudności osób uczących się na poziomie B2/C1
Redaktorzy: Sujecka-Zając Jolanta , Jaroszewska Anna , Szymankiewicz Krystyna, Sobańska-Jędrych Joanna
Inspiracja, motywacja,sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego
numery strony: 313-326, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 83-88012-56-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie