Czetyrba Maria

Artykuły w czasopismach:

Czetyrba Maria (afiliacja? - tak), Piszczako Mirosława (afiliacja? - nie)
Tożsamość kulturowa i identyfikacja językowa Ukraińców Warmii i Mazur,
Studia Wschodniosłowiańskie
ISSN/eISSN: 1642-557X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 15
numery stron: 543-556
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,96
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Czetyrba Maria (afiliacja? - tak)
Obraz žinky v ocinnyh frazeologičnyh odynyciah ukrajinskoji movy: gendernyj aspekt
Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język ukraiński
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 1
numery stron: 47-53
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.14746/sup.2013.1.06
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Książki autorskie:

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak), Czetyrba Maria (afiliacja? - tak), Kočan I.M. (afiliacja? - nie), Kupidura Ryszard (afiliacja? - tak), Osipova Tetyana (afiliacja? - nie)
Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів другого року навчання: рівень А2-В1)
Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska"
Poznań-Lwów 2016
ISBN: 978-61-76078-78-4
DOI książki:
język ukraiński
objętość w arkuszach wydawniczych: 32,83

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak), Czetyrba Maria (afiliacja? - tak), Abuzarova Marta (afiliacja? - tak), Kupidura Ryszard (afiliacja? - tak), Kočan I.M. (afiliacja? - nie), Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів першого року навчання: рівень А1 – А1+)
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań 2015
ISBN: 978-83-93665-47-1
DOI książki:
język ukraiński
objętość w arkuszach wydawniczych: 19,55