Pytel-Bartnik Ewa

Artykuły w czasopismach:

Pytel-Bartnik Ewa (afiliacja? - tak)
Autobusem i tramwajem w przeszłość. Berlińskie zaszłości w twórczości Annett Gröschner
Przestrzenie Teorii
ISSN/eISSN: 1644-6763
DOI czasopisma: 10.14746/pt
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 24
numery stron: 125-143
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/pt.2015.24.7
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Mury. Perspektywa komparatysty
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-12-03
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-12-03
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Pytel-Bartnik Ewa (afiliacja? - tak)
Geschichte entlang der Straßenbahnlinie. Zum Transitorischen in Annett Gröschners Mit der Linie 4 um die Welt
Redaktorzy: Pacyniak Jolanta , Pastuszka Anna
Zwischen Orten, Zeiten und Kulturen. Zum Transitorischen in der Literatur
numery strony: 165-176, rok wydania: 2016
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-67000-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Zwischen Orten, Zeiten und Sprachen - Zum Transitorischen in der Literatur
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-09-18
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-09-19
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Lublin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Pytel-Bartnik Ewa (afiliacja? - tak)
Imaginationen von Geschichte im Stadtraum. Zu David Wagners Welche Farbe hat Berlin
Redaktorzy: Gajdis Anna , Mańczyk-Krygiel Monika
Der imaginierte Ort, der (un)bekannte Ort : zur Darstellung des Raumes in der Literatur
numery strony: 225-242, rok wydania: 2016
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-0343-1664-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Der imaginierte Ort, der (un)bekannte Ort... Zur Darstellung des Raumes in der Literatur
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-10-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-10-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Wrocław
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Pytel-Bartnik Ewa (afiliacja? - tak)
Berlin in 24 Stunden. Zur urbanen Geschichtsschreibung in Annett Gröschners Roman `Walpurgistag`
Redaktorzy: Białek Edward , Wolting Monika
Erzählen zwischen geschichtlicher Spurensuche und Zeitgenossenschaft : Aufsätze zur neueren deutschen Literatur
numery strony: 267-285, rok wydania: 2015
Neisse Verlag
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-86276-147-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Pytel-Bartnik Ewa (afiliacja? - tak)
„wach sein, schauen, nachdenken: rumgehen” ˗ das gegenwärtige Berlin im Visier. Zu Albrechts Selges Roman wach
Redaktorzy: Eichhorn Kristin
Neuer Ernst in der Literatur? : Schreibpraktiken in deutschsprachigen Romanen der Gegenwart
numery strony: 163-180, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-64876-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Literaturwissenschaftliches Kolloquium: Belletristische Neuerscheinungen der deutschen Literatur
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-10-25
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-10-26
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Kilonia
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Pytel-Bartnik Ewa (afiliacja? - tak)
Architektura i pamięć. Przypadek Berlina w powieści Annett Gröschner Walpurgistag
Redaktorzy: Święcicka Małgorzata, Peplińska-Narloch Monika
Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie
numery strony: 313-326, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7096-989-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 21
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Architektura miasta w języku i kulturze
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-09-25
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-09-27
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Bydgoszcz
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie