Horniatko-Szumiłowicz Anna

Artykuły w czasopismach:

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Символ тополі у творчості Тараса Шевченка, w: Studia Ukrainica Posnaniensia
Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język ukraiński
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 4
numery stron: 211-217
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/sup.2016.4.26
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,61
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Мотиви старості в творчості Василя Симоненка (нарис проблематики)
Slavica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0137-1150
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): CLXIII
numery stron: 389-400
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.19195/0137-1150.163.33
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,81
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Ґотичні відлуння у малій прозі Михайла Коцюбинського
Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język ukraiński
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 3
numery stron: 373-380
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.14746/sup.2015.3.47
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Чуттєве сприйняття романів Олеся Ульяненка
Slavica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0137-1150
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): CLXI
numery stron: 189-199
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Antynomia, apoteoza, adaptacja (O wzajemnych relacjach „miasto – wieś” w literaturze ukraińskiej)
Studia Ucrainica Varsoviensia
ISSN/eISSN: 2299-7237
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 3
numery stron: 271-282
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Od idealizacji do profanacji. O kobiecie, stereotypach i dyskursie miłosnym w literaturze ukraińskiej
Roczniki Humanistyczne
ISSN/eISSN: 0035-7707
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 62
numery stron: 147-165
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Ołeś Ulianenko. Szkic do portretu pisarza-nonkonformisty
Studia Slavica
ISSN/eISSN: 1803-5663
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 17
zeszyt (numer): 2
numery stron: 177-188
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,95
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
„Drwal na pustyni”. O kondycji współczesnego ukraińskiego pisarza: jego wizerunku oraz roli w procesie literackim
Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 1
numery stron: 245-252
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.14746/sup.2013.1.32
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,67
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
O miłości natchnionej poety zaangażowanego (Specyfika liryki miłosnej Wasyla Symonenki
Redaktorzy: Wróblewski Ł., Giza A.
Rozkosz w kulturze
numery strony: 269-279, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-233-4075-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,71
objętość tomu zbiorowego: 25,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
„Виспраглим лицем до гнівної музи Шевченка”. (Про духовну спорідненість Василя Симоненка і Тараса Шевченка)
Redaktorzy: Poliszczuk Wołodymyr
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія.
numery strony: 258-273, rok wydania: 2016
Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-966-920-092-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,75
objętość tomu zbiorowego: --
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Міське пекло vs сільська ідилія в українській сучасній прозі (на основі „Сталінки” Олеся Ульяненка і „Соняхів” Катерини Мотрич)
Redaktorzy: Glinianowicz Katarzyna, Kotyńska Katarzyna
Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku
numery strony: 125-138, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-83-64028-87-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 14,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Шістдесятництво і шістдесятники у світлі досліджень та докумeнтів
Redaktorzy: Janaszek K., Gawarkiewicz R., Rodziewicz B.
Homo communicans V: człowiek w przestrzeni komunikacji międzykulturowej”,
numery strony: 93-105, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-83-7867-344-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,15
objętość tomu zbiorowego: 12,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
„Pokritka” Tarasa Ševčenka vs „povìâ” Olesâ Ulʹânenka,
Redaktorzy: Aleksiejenko M., Biłowus H., Hordy Mirosława, Mokijenko W.
Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki.
numery strony: 128-137, rok wydania: 2014
Volumina.pl Daniel Krzanowski
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-83-7867-105-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,57
objętość tomu zbiorowego: 22,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Tvorča ekstrema vs tradicìjnij prozopis (Pro rìznì tipi hudožnʹogo svìtovìdobražennâ u sučasnìj ukraїnsʹkìj prozì)
Redaktorzy: Janaszek K., Miturska J.
Homo Communicans IV: Čelovek v prostranstve mežkulʹturnoj kommunіkacii
numery strony: 107-116, rok wydania: 2014
Volumina.pl Daniel Krzanowski
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-83-7867-221-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,71
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Zagadka harakternika-blaznâ u «himernomu» romanì (Pro nacìonalʹnij ìnfantilìzm, regresìû nacìonalʹnogo Ego і spritnu mìstifìkacìû)
Redaktorzy: Matusiak Agnieszka
Perehresnì stežki ukrajinsʹkogo maskulìnnogo diskursu: kulʹtura ì lìteratura XIX–XXI st.
numery strony: 234-254, rok wydania: 2014
Laurus
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-966-2449-67-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,69
objętość tomu zbiorowego: 18,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Ševčenkova pokrytka vs Ulʹânenkova poviâ: Na šlâhu evolûciji obrazu žinky v ukrajinsʹkij literaturi
Redaktorzy: Walter Harry, Hordy Mirosława
Wort – Text – Zeit XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der Slawistem der slawischen Sprachen. Zum 200. Geburstag von Taras Grigor’ević Śevćenko. Szczecin – Greifswald, 14–17. 11.2013
numery strony: 404-407, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-3-86006-404-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,13
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak), Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
Poznań 2016
ISBN:
DOI książki:
język ukraiński
objętość w arkuszach wydawniczych: 11,6

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak), Czetyrba Maria (afiliacja? - tak), Abuzarova Marta (afiliacja? - tak), Kupidura Ryszard (afiliacja? - tak), Kočan I.M. (afiliacja? - nie), Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів першого року навчання: рівень А1 – А1+)
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań 2015
ISBN: 978-83-93665-47-1
DOI książki:
język ukraiński
objętość w arkuszach wydawniczych: 19,55