Kropaczewski Krzysztof

Artykuły w czasopismach:

Kropaczewski Krzysztof (afiliacja? - tak)
Język rosyjski jako centrum idei narodowej – ujęcie Władymira Biblera
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 38
numery stron: 145-158
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,85
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak), Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak), Kropaczewski Krzysztof (afiliacja? - tak)
Wstęp
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
numery strony: 5-10, rok wydania: 2016
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938829-1-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kropaczewski Krzysztof (afiliacja? - tak)
Słowo tworzące świat. O energii słowa/milczenia w twórczości Fiodora Dostojewskiego w kontekście rosyjskiej kultury duchowej
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
numery strony: 179-202, rok wydania: 2016
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938829-1-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kropaczewski Krzysztof (afiliacja? - tak)
Wschodniosłowiańskie interpretacje tendencji posthumanistycznych w kontekście rosyjskiego kosmizmu
Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze
numery strony: 281-295, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-226-2272-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,73
objętość tomu zbiorowego: 42,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kropaczewski Krzysztof (afiliacja? - tak)
Homo creator – homo creatus – kreatura – klon. Kilka uwag o możliwych odczytaniach kreatywności i kreacji w perspektywie współczesnej kultury
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
numery strony: 299-330, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938829-0-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,73
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kropaczewski Krzysztof (afiliacja? - tak)
Koncepcje Wasilija Irzabekowa w kontekście statusu języka w kulturze rosyjskiej
Redaktorzy: Siepietowska Joanna, Sienkiewicz Wasilij
Słowa i rzeczy w języku i literaturze
numery strony: 89-100, rok wydania: 2014
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-937388-8-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,75
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - ), Królikiewicz Natalia (afiliacja? - ), Kropaczewski Krzysztof (afiliacja? - )
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język: polski
Seria: Prace Humanistycznego Centrum Badań
Poznań 2016
ISBN: 978-83-938829-1-5