Woźnicka Marta

Artykuły w czasopismach:

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak), Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Gesichter des Deutschen in Lehr- und Lernmaterialien für Deutsch als Fremdsprache
Studia Germanica Gedanensia
ISSN/eISSN: 1230-6045
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 35
numery stron: 196-212
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Das schwache Verb und seine Exponenten vom Mittel- bis zum Neuhochdeutschen
Kwartalnik Neofilologiczny
ISSN/eISSN: 0023-5911
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 62
zeszyt (numer): 4
numery stron: 703-713
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Zum Wandel in den Personal- und Numerusexponenten im Konjugationsparadigma am Beispiel der starken Verben (Ablautreihe IV) vom Alt- bis zum Mittelhochdeutschen. Versuch einer Neuordnung
Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte
ISSN/eISSN: 1869-7038
DOI czasopisma: 10.1515/jbgsg
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 5
numery stron: 194-206
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.1515/jbgsg-2014-0014
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 5. Jahrestagung der GGSG “Paradigmen der aktuellen Sprachgeschichtsforschung”
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-09-26
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-09-28
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Kassel
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Zum Wandel in den Exponenten im Imperativparadigma vom Gotischen bis zum Neuhochdeutschen
Germanistische Werkstatt
ISSN/eISSN: 1509-2178
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 6
numery stron: 157-165
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 6. Germanistische Werkstatt
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-14
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-15
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Opole
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Die Markierung des Konjunktivs vom Gotischen bis zum Neuhochdeutschen
Kwartalnik Neofilologiczny
ISSN/eISSN: 0023-5911
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 60
zeszyt (numer): 1
numery stron: 94-114
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Syntaktische Exponenten und Zahlmarker der unregelmäßigen Verben im Präsens Indikativ
Studia Germanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2467
DOI czasopisma: 10.14746/sgp
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 33
numery stron: 101-115
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.14746/sgp.2013.33.09
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Rozwój wskaźników czasu przeszłego od staro- do średnio-wysoko-niemieckiego
Redaktorzy: Bojar Bożenna
Perfectum. Badania diachroniczne w Polsce III
numery strony: 93-103, rok wydania: 2016
Uniwersytet Warszawski, Katedra Hungarystyki
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-910207-4-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 11,41
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Zmiany w paradygmacie koniugacyjnym od gockiego po współczesną niemczyznę
Redaktorzy: Lipiński Dawid, Witczak Krzysztof
Badania diachroniczne w Polsce. Pamięci Profesora Witolda Stefańskiego (1953–2013)
numery strony: 43-61, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7969-961-2
DOI artykułu: 10.18778/1506-7254.04.04
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 14,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Mehrgliedrige Nachfeldbesetzung und Nachfeldbesetzung durch Attribute. Versuch einer Typologie auf der Grundlage der Erzählung Unkenrufe von Günter Grass
Redaktorzy: Schöpe Katrin
Pragmantax II : zum aktuellen Stand der Linguistik und ihrer Teildisziplinen
numery strony: 47-57, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-65166-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 36
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Pragmantax II. Zum aktuellen Stand der Linguistik und ihrer Teildisziplinen
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2008-09-10
Data zakończenia konferencji naukowej: 2008-09-13
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Magdeburg
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Zur Entwicklung der deutschen verbalen Flexion
Redaktorzy: Żebrowska Ewa , Steinhoff Dirk , Jaworska Mariola
Materialität und Medialität der sprachlichen Kommunikation : Akten des 47. Linguistischen Kolloquiums in Olsztyn 2012
numery strony: 299-310, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-65090-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 47. Linguistische Kolloquium zum Rahmenthema: Materialität und Medialität der Sprache
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-09-06
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-09-09
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Olsztyn
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Tomy zbiorowe:

Stolarczyk-Gembiak Anna (afiliacja? - ), Woźnicka Marta (afiliacja? - )
Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo - translatologia
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
język: polski
Konin 2014
ISBN: 978-83-650-3807-4