Hadaś Justyna

Artykuły w czasopismach:

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - tak)
Rozwój autonomii ucznia zdolnego w zakresie języka hiszpańskiego jako obcego i wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego
Języki Obce w Szkole
ISSN/eISSN: 0446-7965
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 2
numery stron: 45-50
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - nie)
Rozwój autonomii ucznia zdolnego w zakresie języka hiszpańskiego jako obcego i wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego
Konińskie Studia Językowe
ISSN/eISSN: 2353-5148
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 1
zeszyt (numer): 3
numery stron: 303-320
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - nie)
Hacia la equidad educativa: experiencias en el marco de las Olimpiadas de Español en Polonia (2010-2013)
Studia Iberystyczne
ISSN/eISSN: 2082-8594
DOI czasopisma: 10.12797/SI
język hiszpański
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 12
numery stron: 281-293
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.1279/SI.12.2013.12.15
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - tak)
Las Olimpiadas de Español en Polonia y sus prioridades didácticas en el marco del primer trienio experimental (2010-2013)
Redaktorzy: Spychała Małgorzata, Sagermann Bustinza Leonor, Hadaś Justyna
El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)
numery strony: 17-31, rok wydania: 2013
Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-89948-21-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 15,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Spychała Małgorzata (afiliacja? - ), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - ), Hadaś Justyna (afiliacja? - )
El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)
Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
język: hiszpański
Poznań 2013
ISBN: 978-83-89948-21-2