Wierzchoń Piotr

Artykuły w czasopismach:

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak), Graliński Filip (afiliacja? - nie)
Z kart historii „parcia na” neologizmy
Poradnik Językowy
ISSN/eISSN: 0551-5343
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 4
numery stron: 110-129
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Dzienisiewicz Daniel (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak), Graliński Filip (afiliacja? - nie)
К вопросу о хронологизации русских заимствований в польском языке
Studia Rossica Gedanensia
ISSN/eISSN: 2449-6715
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): Vol. 3.
numery stron: 99-120
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Jak powstawał Fotosuplement do Słownika warszawskiego i co z tego wyszło
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 15
numery stron: 167-178
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.7169/snp.2015.15.12
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Z problemów lingwochronologizacji polskiej
Poradnik Językowy
ISSN/eISSN: 0551-5343
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 7
numery stron: 42-56
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Graliński Filip (afiliacja? - nie), Jaworski Rafał (afiliacja? - nie), Borchmann Łukasz (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Gonito.net - Open Platform for Research Competition, Cooperation and Reproducibility
Redaktorzy: Branco António, Calzolari Nicoletta, Choukri Khalid
Proceedings of the 4REAL Workshop: Workshop on Research Results Reproducibility and Resources Citation in Science and Technology of Language
numery strony: 13-20, rok wydania: 2016
(wydanie internetowe)
język artykułu: angielski
ISBN:
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Graliński Filip (afiliacja? - nie), Borchmann Łukasz (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
“He Said She Said” ― a Male/Female Corpus of Polish
Redaktorzy: Calzolari Nicolette
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), rok wydania: 2016
European Language Resources Association (ELRA)
język artykułu: angielski
ISBN: 978-2-9517408-9-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Graliński Filip (afiliacja? - nie), Jaworski Rafał (afiliacja? - nie), Borchmann Łukasz (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts
Redaktorzy:
CBBLR 2016 Community-based Building of Language Resources
numery strony: 9-15, rok wydania: 2016
Springer
język artykułu: angielski
ISBN:
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Dzienisiewicz Daniel (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
On the Japaneseness of Polish: A Linguochronological Approach
Redaktorzy: Iwanowski Marek
Opuscula Iaponica & Slavica. Vol 3
numery strony: 53-76, rok wydania: 2016
Bel Studio
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-7798-241-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Big Data in Contemporary Linguistic Research. In Search of Optimum Methods for Language Chronologization
Redaktorzy:
Intelligent Information and Database Systems
numery strony: 141-150, rok wydania: 2016
Springer
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-662-49380-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
The Great Photocorpus of Korean
Redaktorzy:
Proceedings of The 15th Ceesok International Conference on Korean Studies “New Trends in Korean Studies”
numery strony: 341-357, rok wydania: 2016
Bel Studio
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-7798-607-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Graliński Filip (afiliacja? - nie), Jaworski Rafał (afiliacja? - nie), Borchmann Łukasz (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts
Redaktorzy: Sojka Petr , Horák Aleš, Kopecek Ivan, Pala Karel
Text, Speech and Dialogue. 15th International Conference, TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012, Proceedings
numery strony: 54-61, rok wydania: 2016
Springer Verlag
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-642-32790-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 51
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Borchmann Łukasz (afiliacja? - tak), Graliński Filip (afiliacja? - nie), Jaworski Rafał (afiliacja? - nie), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
A semi-automatic method for thematic classification of documents in a large text corpus
Redaktorzy: Mambrini Francesco, Passarotti Marco, Sporleder Caroline
Proceedings of the Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities (CRH)
numery strony: 13-21, rok wydania: 2015
Institute of Computer Science, Polish Academy of Science
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-63159-19-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji:
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 0000-00-00
Data zakończenia konferencji naukowej: 0000-00-00
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa:
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Graliński Filip (afiliacja? - nie), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
RetroC - A Corpus for Evaluating Temporal Classifiers
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings of the 7th Language & Technology Conference, rok wydania: 2015
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-932640-3-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
原本画像参照可能なポーランド語のコーパス プロジェクト概要
Redaktorzy: Iwanowski Marek
OPUSCULA IAPONICA & SLAVICA. Vol. I.
numery strony: 23-33, rok wydania: 2014
Bel Studio
język artykułu: japoński
ISBN: 978-83-7798-210-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Grzelak Szymon (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Chronologizacja słownictwa w procesie tworzenia słownika przekładowego polsko-japońskiego
Redaktorzy: Pietrow Jarosław, Wojciechowski Bartosz
Lexicographica Iapono-Polonica, rok wydania: 2014
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 9788362100972
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Marszałek-Kowalewska Katarzyna (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Computer-aided translation of technical texts: a corpus-based study of multiword unit extraction in the modern Persian language
Redaktorzy: Piotrowski Tadeusz, Grabowski Łukasz
The Translator and The Computer
numery strony: 89-107, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-60097-22-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Jak badać słownictwo XX wieku dziś. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 - sześciolecie metody fotodokumentacyjnej
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 557-568, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Już dwie poznańskie koncepcje wyjaśnienia przejaskrawienia dwu warszawskich modeli współczesnej polszczyzny
Redaktorzy: Migdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka
Cum reverentia, gratia, amicitia...
numery strony: 415-425, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63664-05-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 36
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Wawrzyńczyk Jan (afiliacja? - nie), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
300 tysięcy polskich słów. Indeks a fronte
Sorus
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65419-12-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 80

Zydorowicz Paulina (afiliacja? - nie), Orzechowska Paula (afiliacja? - ), Dziubalska-Kołaczyk Katarzyna (afiliacja? - ), Jankowski Michał (afiliacja? - ), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak), Pietrala Dawid (afiliacja? - )
Phonotactics and morphonotactics of Polish and English. Theory, description, tools and applications
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3109-7
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 9,5

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PÓŁGŁUPEK. Rzeczowniki z członem inicjalnym pół- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-00-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 33,6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PSEUDOJĘZYK. Rzeczowniki z członem inicjalnym pseudo- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-01-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 25,8

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PÓŁBOLSZEWICKI. Przymiotniki z członem inicjalnym pół- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-02-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 24

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PRZEDMAMUTOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym przed- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-03-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 22,2

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
DWUJAJOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym dwu- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-04-9
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 19,8

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PRZECIWŻEBRACKI. Przymiotniki z członem inicjalnym przeciw- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-05-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 17,4

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
EPICKOŚĆ. Rzeczowniki z członem terminalnym -ość z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-06-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 17,4

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
DAKTYLOSKOPIJNY. Przymiotniki z członem terminalnym -ijny/-yjny z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-07-0
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 16,2

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
JEDNOFAMILIJNY. Przymiotniki z członem inicjalnym jedno- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-08-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 15

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
NOWOOBJAWIONY. Imiesłowy z członem inicjalnym nowo- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-09-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 14,4

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
ELEKTROROWER. Rzeczowniki z członami inicjalnymi elektro- i foto- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-10-0
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 13,8

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
CYKLOPICZNY. Przymiotniki z członem terminalnym -iczny z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-11-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 14,4

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PSEUDODŻENTELMEŃSKI. Przymiotniki z członem inicjalnym pseudo- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-12-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 12,6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
ARCYKOMUNISTYCZNY. Przymiotniki z członem inicjalnym arcy- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-13-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 12

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PODPŁCIOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym pod- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-14-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 12

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PRAGŁUPSTWO. Rzeczowniki z członem inicjalnym pra- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-15-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 12

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
MIĘDZYAKCENTOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym między- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-16-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 11,4

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PODABSURD. Rzeczowniki z członem inicjalnym pod- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-17-9
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 11,4

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
NADREWOLUCYJNY. Przymiotniki z członem inicjalnym nad- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-18-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 10,2

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
ANTYKOŁCHOZOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym anty- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-19-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 9,6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
POŁUDNIOWOKASZUBSKI. Przymiotniki z członami inicjalnymi południowo-, północno-, wschodnio- i zachodnio- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-20-9
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 9,6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
WSZECHDUSZA. Rzeczowniki z członem inicjalnym wszech- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-21-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 9,6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
STAROFILOLOGICZNY. Przymiotniki z członem inicjalnym staro- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-22-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 9

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
KONTROFENSYWA. Rzeczowniki z członem inicjalnym kontr- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-23-0
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,2

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
NOWOGRZECZNY. Przymiotniki z członem inicjalnym nowo- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-24-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
HITLERYZM. Rzeczowniki z członem terminalnym -izm/-yzm z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-25-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 9

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
ARCYWARCHOŁ. Rzeczowniki z członem inicjalnym arcy- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-26-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,8

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
ANTYAFRODYZJAK. Rzeczowniki z członami inicjalnymi anty- i przeciw- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-27-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 8,4

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PANPACYFISTYCZNY. Przymiotniki z członami inicjalnymi pan- i wszech- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-28-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,8

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
JEDNOSFERA. Rzeczowniki z członami inicjalnymi jedno- i trój- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-29-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,8

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
AUTOGLORYFIKACJA. Rzeczowniki z członem inicjalnym auto- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-30-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,8

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PROSOWIECKI. Przymiotniki z członem inicjalnym pro- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-31-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,8

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
PRAPOGAŃSKI. Przymiotniki i rzeczowniki z członami inicjalnymi pra-, pre- i proto- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-32-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,8

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
WCZESNOKAPITALISTYCZNY. Przymiotniki z członami inicjalnymi wczesno-, późno-, szybko- i wolno- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-33-9
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,8

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
MIKROTELEFON. Przymiotniki i rzeczowniki z członami inicjalnymi makro- i mikro- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-34-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,2

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
MARKSISTA. Rzeczowniki z członem terminalnym -ista/-ysta z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-35-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,2

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
TRZYSTRZAŁOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym trzy- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-36-0
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,2

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
TRÓJKOPYTNY. Przymiotniki z członem inicjalnym trój- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-37-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,2

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
KILKOHEKTAROWY. Przymiotniki z członami inicjalnymi kilko- i kilku- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-38-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,2

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
HIPERLORDOZA. Rzeczowniki z członami inicjalnymi hiper- i ultra- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-39-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,2

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
ULTRAWOLNOŚCIOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym ultra- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-40-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,2

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
SUPERSAMICA. Rzeczowniki z członem inicjalnym super- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-41-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
DŁUGODYSTANSOWIEC. Rzeczowniki z członem terminalnym -owiec z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-42-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
DWUSACHARYD. Rzeczowniki z członem inicjalnym dwu- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-43-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
TALERZÓWKA. Rzeczowniki z członem terminalnym -ówka z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-44-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
RADIOMIŁOŚNIK. Rzeczowniki z członem inicjalnym radio- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-45-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
WYSOKOKRWISTY. Przymiotniki z członem inicjalnym wysoko- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-46-9
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
LENINOWSKI. Przymiotniki z członem terminalnym -owski z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-47-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
NEODEMAGOGIA. Rzeczowniki z członem inicjalnym neo- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-48-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
ŚREDNIODYSTANSOWY. Przymiotniki z członem inicjalnym średnio- z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-49-0
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Indeks a fronte do Fotosuplementu do Słownika warszawskiego
Bel Studio
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7798-400-0
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 43

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak), Jankowski Michał (afiliacja? - ), Borchmann Łukasz (afiliacja? - )
Indeks a tergo do Fotosuplementu do Słownika warszawskiego
Bel Studio
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7798-401-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 43

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Słownictwo lat 30. XX wieku w obrazach i liczbach. Tylko 100 fotoprzykładów z Depozytorium leksykalnego języka polskiego i dużo wykresów z systemu Odkrywka
Bel Studio
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7798-402-4
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 9

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 11
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-411-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 12
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-412-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 13
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-413-0
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 14
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-414-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 15
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-415-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 16
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-416-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 17
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-417-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 18
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-418-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 19
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-419-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 20
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-420-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 21
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-421-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 22
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-422-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 23
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-423-9
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 24
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-424-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 25
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-425-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 26
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-426-0
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 27
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-427-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 28
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-428-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 29
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-429-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 30
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-430-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 31
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-431-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 32
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-432-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 33
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-433-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 34
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-434-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 35
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-435-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 36
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-436-9
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 37
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-437-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 38
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-438-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 39
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-439-0
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - )
Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Tom 40
Bel Studio
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7798-440-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 20