Wojtasik-Dziekan Emilia

Artykuły w czasopismach:

Wojtasik-Dziekan Emilia (afiliacja? - tak)
Klauzula dotycząca przedmiotu umowy najmu w języku koreańskim i polskim w aspekcie translacyjnym
Comparative Legilinguistics
ISSN/eISSN: 2080-5926
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 17
numery stron: 145-161
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,113
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wojtasik-Dziekan Emilia (afiliacja? - tak)
Przyczynek do historii rozwoju prawa i lingua legis w Korei
Investigationes Linguisticae
ISSN/eISSN: 1426-188X
DOI czasopisma: 10.14746/il
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): XXXI
numery stron: 43-56
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.14746/il.2014.31.5
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wojtasik-Dziekan Emilia (afiliacja? - tak)
Polsko-koreańska terminologia ustawowa w zakresie nazewnictwa umów i ich stron
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: nowe wyzwania
numery strony: 263-276, rok wydania: 2016
Zakład graficzny Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-64271-05-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,828
objętość tomu zbiorowego: 15,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wojtasik-Dziekan Emilia (afiliacja? - tak)
Wybrana terminologia z zakresu prawa rzeczowego w przekładzie polsko-koreańskim
Redaktorzy: Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania
numery strony: 245-266, rok wydania: 2016
TEPIS
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-941503-1-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,877
objętość tomu zbiorowego: 23,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wojtasik-Dziekan Emilia (afiliacja? - )
Problem przekładu prawniczego koreańsko-polskiego na przykładzie terminów "użyczenie" i "pożyczka"
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: perspektywa europejska
numery strony: 253-262, rok wydania: 2015
Zakład graficzny Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-64271-02-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,55
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Wojtasik-Dziekan Emilia (afiliacja? - nie), Diniejko-Wąs Anna (afiliacja? - nie)
Koreański nie gryzie
Edgard
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7788-382-2
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 4