Marszałek-Kowalewska Katarzyna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Marszałek-Kowalewska Katarzyna (afiliacja? - tak), Zaretskaya Anna (afiliacja? - ), Souček Milan (afiliacja? - )
Stanford Typed Dependencies: Slavic Languages Application
Redaktorzy: Przepiórkowski Adam, Ogrodniczuk Maciej
Advances in Natural Language Processing
numery strony: 151-163, rok wydania: 2014
Springer
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-319-10887-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Marszałek-Kowalewska Katarzyna (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Computer-aided translation of technical texts: a corpus-based study of multiword unit extraction in the modern Persian language
Redaktorzy: Piotrowski Tadeusz, Grabowski Łukasz
The Translator and The Computer
numery strony: 89-107, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-60097-22-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Marszałek-Kowalewska Katarzyna (afiliacja? - tak)
English borrowings in Farsi: a lexicographic and corpus-based study
Redaktorzy: Połczyńska Monika, Pakuła Łukasz, Jaworska Dorota
Young Linguists Insights, rok wydania: 2013
Wydział Anglistyki UAM
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-938256-0-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji