Kozicki Michał

Artykuły w czasopismach:

Kozicki Michał (afiliacja? - tak)
Locking one's stomach and its meaning in the Ethiopian culture. Ways of expressing emotions by the use of somatic phraseology in Amharic
Język, Komunikacja, Informacja
ISSN/eISSN: 1896-9585
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 10
numery stron: 226-242
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 2,57
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Third Interlinguistics Symposium
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-09-25
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-09-26
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Kozicki Michał (afiliacja? - tak)
The history of railway in Ethiopia and its role in the economic and social development of this country
Studies of the Department of African Languages and Cultures
ISSN/eISSN: 0860-4649
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 49/2015
zeszyt (numer): 49
numery stron: 143-170
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,46
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kozicki Michał (afiliacja? - tak)
The Hedjaz railway and its branches as a pivotal enterprise in the world of Islam at the turn of the 20th century
Redaktorzy: Bednarowicz S., Moch M., Musiatewicz J.
Świat Arabski w perspektywie interdyscyplinarnej
numery strony: 96-112, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-8018-071-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kozicki Michał (afiliacja? - tak)
Railway development in Saudi Arabia
Redaktorzy: Kończak Izabela, Woźniak-Bobińska Marta
Ciągłość i zmiana w świecie Islamu
numery strony: 47-56, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-8088-166-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XI Dni Arabskie
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-05-20
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-05-21
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Łódź
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Kozicki Michał (afiliacja? - tak)
Railway museums in the Middle East
Redaktorzy: Abbas Adnan, Maśko Adrianna
W kręgu zagadnień świata arabskiego
numery strony: 269-282, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-938868-3-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,97
objętość tomu zbiorowego: 26
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kozicki Michał (afiliacja? - tak)
Language policy in Ethiopia and planning of the Amharic language based on examples from the newspaper Addis Zemen
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz,
Język w Poznaniu 5
numery strony: 97-110, rok wydania: 2015
Rys
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-65483-07-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Język w poznaniu 5
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Kozicki Michał (afiliacja? - tak)
Mieć długi nos w kulturze etiopskiej. Językowy obraz świata stosunków społecznych na podstawie metafor związanych z częściami ciała w języku amharskim
Redaktorzy: Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 6
numery strony: 111-125, rok wydania: 2015
Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65483-08-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,69
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Język w poznaniu 6
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-05-16
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-05-16
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Kozicki Michał (afiliacja? - tak)
Orient Express as a bridge between Europe and the Middle East
Redaktorzy: Woźniak Marta, Ściślewska Dorota
Badania nad światem islamu Dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy
numery strony: 259-272, rok wydania: 2015
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ
język artykułu: angielski
ISBN: 9788363547059
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji