Owsianny Mariusz

Artykuły w tomach zbiorowych:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak), Owsianny Mariusz (afiliacja? - tak)
Perception of polish neutral and affective speech by native and non-native listeners
Redaktorzy: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 The Scottish Consortium
Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, rok wydania: 2015
University of Glasgow
język artykułu: angielski
ISBN: 978-0-85261-941-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 480
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 18th International Congresses of Phonetic Sciences
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-08-10
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-08-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Wielka Brytania, Glasgow
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: