Klessa Katarzyna

Artykuły w czasopismach:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
Analiza wybranych cech zmiennności iloczasowej w różnych stylach wypowiedzi na podstawie korpusów nagrań dla technologii mowy
Prace filologiczne
ISSN/eISSN: 0138-0567
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 2016 (LXIX)
numery stron: 215-235
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak)
Przegląd wybranych aspektów analizy prozodii mowy spontanicznej na potrzeby technologii mowy
Prace filologiczne
ISSN/eISSN: 0138-0567
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 66
numery stron: 271-298
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,78
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Markó Alexandra (afiliacja? - nie)
Annotation Pro. Új eszköz a beszéd nyelvi és paranyelvi sajátosságainak címkézésre és elemzésére
Beszédkutatás
ISSN/eISSN: 1218-8727
DOI czasopisma:
język węgierski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 23
numery stron: 242-248
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.15775/Beszkut.2015.23
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,32
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Gibbon Dafydd (afiliacja? - nie), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak)
Duration and speed of speech events: a selection of methods
Lingua Posnaniensis
ISSN/eISSN: 2083-6090
DOI czasopisma: 10.2478/linpo
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 1
numery stron: 59-84
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.2478/linpo-2014-0004
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,88
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak), Karpiński Maciej (afiliacja? - tak)
Paralingua – a new speech corpus for the studies of paralinguistic features.
Procedia – Social and Behavioral Science
ISSN/eISSN: 1877-0428
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 95
numery stron: 48-58
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.1016/j.sbspro.2013.10.621
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 5th International Conference on Corpus Linguistics (CILC2013)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-03-14
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-03-16
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Hiszpania, Alicante
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: taktak

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak)
Polish rhythmic database – new resources for speech timing and rhythm analysis
Redaktorzy: Calzolari Nicoletta, Choukri Khalid, Declerck Thierry, Goggi Sara , , Piperidis Stelios
LREC 2016, Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation
numery strony: 4678-4683, rok wydania: 2016
European Language Resources Association (ELRA)
język artykułu: angielski
ISBN: 978-2-9517408-9-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,66
objętość tomu zbiorowego: 447
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: LREC 2016, Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-05-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-05-28
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Słowenia, Portorož
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
Dokumentacja języków
Redaktorzy: Nau Nicole, Hornsby Michael, Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna, , Wójtowicz Radosław
Języki w niebezpieczeństwie: księga wiedzy
numery strony: 198-222, rok wydania: 2016
Wydział Neofilologii UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-947198-4-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,3
objętość tomu zbiorowego: 13,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Czoska Agnieszka (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Jarmołowicz-Nowikow Ewa (afiliacja? - tak)
Prosody and gesture in dialogue: Cross-modal interactions.
Redaktorzy: Ferre Gaelle, Tutton Mark
Gesture and Speech in Interaction
numery strony: 83-88, rok wydania: 2015
Nantes University
język artykułu: angielski
ISBN: hal-01195646
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
The influence of tempo and speaking style on timing patterns in Polish
Redaktorzy: Botinis Antonis
Proceedings of the 6th ISEL Conference on Experimental Linguistics
numery strony: 86-89, rok wydania: 2015
University of Athens
język artykułu: angielski
ISBN: 978-960-466-020-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,3
objętość tomu zbiorowego: 6,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 6th ISEL Conference on Experimental Linguistics
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-06-26
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-06-27
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Grecja, Ateny
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak), Owsianny Mariusz (afiliacja? - tak)
Perception of polish neutral and affective speech by native and non-native listeners
Redaktorzy: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 The Scottish Consortium
Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, rok wydania: 2015
University of Glasgow
język artykułu: angielski
ISBN: 978-0-85261-941-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 480
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 18th International Congresses of Phonetic Sciences
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-08-10
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-08-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Wielka Brytania, Glasgow
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Czoska Agnieszka (afiliacja? - nie), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Karpiński Maciej (afiliacja? - tak)
Polish Infant Directed vs. Adult Directed Speech: Selected Acoustic-Phonetic Differences
Redaktorzy: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 The Scottish Consortium
Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, rok wydania: 2015
University of Glasgow
język artykułu: angielski
ISBN: 978-0-85261-941-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 480
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 18th International Congresses of Phonetic Sciences
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-08-10
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-08-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Wielka Brytania, Glasgow
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Bigi Brigitte (afiliacja? - nie), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Georgeton Laurianne (afiliacja? - nie), Meunier Christine (afiliacja? - nie)
A syllable-based analysis of speech temporal organization: a comparison between speaking styles in dysarthric and healthy populations
Redaktorzy: Möller Sebastian, Ney Herman, Mobius Bernd, Nöth Elmar,
INTERSPEECH 2015
numery strony: 2977-2981, rok wydania: 2015
ISCA Archive
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-5108-1790-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 576
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Interspeech 2015
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-09-06
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-09-10
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Drezno
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: tak

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Wicherkiewicz Tomasz (afiliacja? - tak)
Design and Implementation of an On-line Database for Endangered Languages: Multilingual Legacy of Poland
Redaktorzy: Alonso Almeida Francisco, Ortega Barrera Ivalla, Quintana Toledo Elena, Sánchez-Cuervo Margarita
Input a Word, Analyse the World: Selected Approaches to Corpus Linguistics
numery strony: 9-24, rok wydania: 2015
Cambridge Scholars Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 1-4438-8513-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,83
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak)
Consistency of Prosodic Annotation of Spontaneous Speech for Technology Needs
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings of the 7th Language & Technology Conference
numery strony: 125-129, rok wydania: 2015
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-932640-3-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,64
objętość tomu zbiorowego: 65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 7th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-11-27
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-11-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Bigi Brigitte (afiliacja? - nie), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
Automatic syllabification of Polish
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings of the 7th Language & Technology Conference
numery strony: 262-266, rok wydania: 2015
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-932640-3-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 7th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-11-27
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-11-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Beermann Hellan Dorothee (afiliacja? - nie), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Nyampong Beatrice (afiliacja? - nie)
Using TypeCraft and Annotation Pro for multilayer annotation and analysis of Tense and Aspect in Krio
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings of the 7th Language & Technology Conference
numery strony: 319-323, rok wydania: 2015
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-932640-3-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 7th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-11-27
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-11-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Czoska Agnieszka (afiliacja? - tak)
Design, structure, and preliminary analyses of a speech corpus of infant directed speech (IDS) and adult directed speech (ADS)
Redaktorzy: Kloekhorst Alwin, Kohlberger Martin
48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Book of Abstracts
numery strony: 188-189, rok wydania: 2015
Universiteit Leiden
język artykułu: angielski
ISBN:
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,1
objętość tomu zbiorowego: 50
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-09-02
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-09-05
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Holandia, Leiden
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
Prozodia niepewności
Redaktorzy: Danielewiczowa M., Bilińska J., Doboszyńska-Markiewicz K., Zaucha J.
Sens i brzmienie
numery strony: 49-63, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8090-032-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Nau Nicole (afiliacja? - tak)
Compilation of language resources and on-line dissemination of knowledge about endangered languages and linguistic heritage
Redaktorzy: Utka Andrius, Grigonytė Gintarė, Kapočiūtė-Dzikienė Jurgita, Vaičenonienė Jurgita
Human Language Technologies: The Baltic Perspective. Proceedings of the 6th International Conference Baltic HLT 2014
numery strony: 192-195, rok wydania: 2014
IOS Press
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-61499-441-1
DOI artykułu: 10.3233/978-1-61499-442-8-192
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,23
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 6th International Conference: Human Language Technology - The Baltic Perspective 2014
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-09-26
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-09-27
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Litwa, Kowno
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: tak

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Gibbon Dafydd (afiliacja? - nie)
Annotation Pro + TGA: automation of speech timing analysis
Redaktorzy: Calzolari Nicoletta, Choukri Khalid, Declerck Thierry, Hrafn Loftsson, , Piperidis Stelios
LREC 2014, Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation
numery strony: 1499-1505, rok wydania: 2014
European Language Resources Association (ELRA)
język artykułu: angielski
ISBN: 978-2-9517408-8-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 460
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: LREC 2014, 9th International Conference on Language Resources and Evaluation
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-05-26
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-05-31
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Islandia, Reykjavik
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: tak

Yu Jue (afiliacja? - nie), Gibbon Dafydd (afiliacja? - nie), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
Computational annotation-mining of syllable durations in speech varieties
Redaktorzy: Campbell Nick, Gibbon Dafydd, Hirst Daniel
Proceedings of the 7th Speech Prosody Conference
numery strony: 443-447, rok wydania: 2014
International Speech Communication Association
język artykułu: angielski
ISBN: 2333-2042
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 132
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 7th Speech Prosody Conference
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-05-20
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-05-23
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Irlandia, Dublin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Czoska Agnieszka (afiliacja? - nie)
Local and global convergence in the temporal domain in Polish task-oriented dialogue
Redaktorzy: Campbell Nick, Gibbon Dafydd, Hirst Daniel
Proceedings of the 7th Speech Prosody Conference
numery strony: 743-747, rok wydania: 2014
International Speech Communication Association
język artykułu: angielski
ISBN: 2333-2042
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 132
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jung Dagmar (afiliacja? - nie), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Duray Zsuzsa (afiliacja? - nie), Oszkó Beatrix (afiliacja? - nie), ... ... (afiliacja? - nie), Váradi Tamás (afiliacja? - nie)
Languagesindanger.eu – including multimedia language resources to disseminate knowledge and create educational material on less-resourced languages,
Redaktorzy: Calzolari Nicoletta, Choukri Khalid, Declerck Thierry, Hrafn Loftsson, , Piperidis Stelios
LREC 2014, Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation, rok wydania: 2014
European Language Resources Association (ELRA)
język artykułu: angielski
ISBN: 978-2-9517408-8-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 460
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: LREC 2014, 9th International Conference on Language Resources and Evaluation
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-05-26
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-05-31
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Islandia, Reykjavik
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: tak

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak)
Annotation Pro – a new software tool for annotation of linguistic and paralinguistic features
Redaktorzy: Hirst Daniel, Bigi Brigitte
Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody (TRASP)
numery strony: 51-54, rok wydania: 2013
Laboratoire Parole et Langage (LPL)
język artykułu: angielski
ISBN: 978-2-7466-6443-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,52
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody (TRASP)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-08-30
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-08-30
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Francja, Aix-en-Provence
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
Annotation of paralinguistic features for the needs of speaker characterisation
Redaktorzy: Asu Eva Liina, Lippus Pärtel
Nordic Prosody. Proceedings of the XI Conference, Tartu 2012
numery strony: 187-196, rok wydania: 2013
Peter Lang
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-631-64427-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,61
objętość tomu zbiorowego: 26
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Nordic Prosody XI
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-08-15
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-08-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Estonia, Tartu
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Książki autorskie:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
Annotation Pro. Enhancing analyses of linguistic and paralinguistic features in speech
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-946017-0-6
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6.1

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
Speech Annotation Mining with Annotation Pro plugins
Rys
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65483-20-1
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7

Tomy zbiorowe:

Nau Nicole (afiliacja? - tak), Hornsby Michael (afiliacja? - nie), Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Wicherkiewicz Tomasz (afiliacja? - tak), Wójtowicz Radosław (afiliacja? - tak)
Języki w niebezpieczeństwie: księga wiedzy
Wydział Neofilologii UAM
język: polski
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-4-5

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Bigi Brigitte (afiliacja? - nie)
The Phonetician
International Society of Phonetic Sciences
język: angielski
Seria: Number 111-112 / 2015-I-II
Florida, USA 2015
ISBN: 0741-6164