Lewandowski Marcin

Artykuły w czasopismach:

Godzich Anna (afiliacja? - tak), Lewandowski Marcin (afiliacja? - tak)
Sprawozdanie z Sympozjum naukowego „Język sportu”, Poznań, 31 marca 2016 r.
Język, Komunikacja, Informacja
ISSN/eISSN: 1896-9585
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 11
numery stron: 0-0
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lewandowski Marcin (afiliacja? - tak)
On denominalization in Polish-English translation. Implications for translation teaching
Lebende Sprachen
ISSN/eISSN: 0023-9909
DOI czasopisma: 10.1515/les
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 60(1)
numery stron: 145-163
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.1515/les-2015-0005
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Linguistics Beyond And Within (LingBaW) 2014
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-11-06
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-11-07
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Lublin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Lewandowski Marcin (afiliacja? - tak)
Complex noun phrases in Polish-English translation: Evidence from three registers
Brno Studies in English
ISSN/eISSN: 0524-6881
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 41 (1)
numery stron: 61-76
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.5817/BSE2015-1-4
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lewandowski Marcin (afiliacja? - nie)
Gender stereotyping in EFL grammar textbooks. A diachronic approach.
Linguistik Online
ISSN/eISSN: 1615-3014
DOI czasopisma: 10.13092/lo
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 68
numery stron: 83-99
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.13092/lo.68.1631
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,34
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lewandowski Marcin (afiliacja? - tak)
Learner perceptions of gender representation in EFL grammar books
Lingua Posnaniensis
ISSN/eISSN: 2083-6090
DOI czasopisma: 10.2478/linpo
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): LVI (1)
numery stron: 61-72
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.2478/linpo-2014-0014
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Lewandowski Marcin (afiliacja? - )
A special language as a collection of registers: A methodological proposal.
Redaktorzy: Budin G., Lusicky V.
Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World
numery strony: 29-35, rok wydania: 2014
University of Vienna
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-200-03674-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Lewandowski Marcin (afiliacja? - tak)
The Language of Football: an English-Polish Contrastive Study
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2536-2
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 12,5