Marko Anna

Artykuły w czasopismach:

Jaszczyk-Grzyb Magdalena (afiliacja? - tak), Marko Anna (afiliacja? - tak)
Bericht über die Internationale wissenschaftliche Jubiläumskonferenz
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 16
numery stron: 147-149
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Marko Anna (afiliacja? - tak)
Uniwersalia tematyczne w piosence dziecięcej na przykładzie wybranych utworów polskich i niemieckich
Meakultura
ISSN/eISSN: 2299-1255
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 215
numery stron: 0-0
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Marko Anna (afiliacja? - tak)
„Niemieckie kolędowanie” w Bibliotece Niemieckiej UAM
Pod jednym DACH-em
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 1
numery stron: 16-17
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Marko Anna (afiliacja? - tak)
Jan Iluk(Hrsg.). Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego. Podstawa programowa – założenia teoretyczne – zasady nauczania – efekty – kompetencje nauczycieli – opinie.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2015, 124 S.
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 43(2)
numery stron: 233-236
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Marko Anna (afiliacja? - tak)
Drama na lekcjach języka obcego – o potencjale metody
Homo Ludens
ISSN/eISSN: 2080-4555
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 1(6)
numery stron: 87-100
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Marko Anna (afiliacja? - tak)
Z refleksji nad studiowaniem w ramach programu Erasmus
Problemy Oświaty i Wychowania
ISSN/eISSN: 1428-5991
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 4
numery stron: 10-11
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie