Słupianek-Tajnert Daria

Artykuły w czasopismach:

Słupianek-Tajnert Daria (afiliacja? - tak)
Socialʹnaâ storona koncepta ‘ZRITELʹNOE VOSPRIÂTIE` v russkoj i polʹskoj âzykovyh kartinah mira (na materiale glagolov zritelʹnogo vospriâtiâ).
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 46
numery stron: 427-438
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Słupianek-Tajnert Daria (afiliacja? - tak)
Socyalnaja storona koncepta „zritielnoje wosprijatije” w russkoj i polskoj jazykowych kartinach mira (na matieriale głagołow zritielnogo wosprijatija)
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): XLI
numery stron: 427-438
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Słupianek-Tajnert Daria (afiliacja? - tak)
Patrzeć ukradkiem – czyli o podglądaniu w językowym obrazie świata Polaków i Rosjan
Acta Neophilologica
ISSN/eISSN: 1509-1619
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 1
numery stron: 181-191
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Słupianek-Tajnert Daria (afiliacja? - tak)
Komponent emocjonalny w koncepcie „percepcja wzrokowa” (na materiale języka polskiego i rosyjskiego),
Redaktorzy: Stefański E.E.
Kross-kulturnyje issledowanija w lingwistikie
numery strony: 11-19, rok wydania: 2016
Изд-во СаГА
język artykułu: polski
ISBN: 978-5-98996-181-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,1
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Słupianek-Tajnert Daria (afiliacja? - tak)
Kognitywna analiza czasowników percepcji wzrokowej w języku rosyjskim i polskim
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947398-5-0
DOI książki: 10.14746/9788394739850
język rosyjski
objętość w arkuszach wydawniczych: 11,6