Stryjakowska Anna

Artykuły w czasopismach:

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Wschód porwany? : obraz westernizującej się Polski w eseistyce Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka
Acta Polono-Ruthenica
ISSN/eISSN: 1427-549X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 21
numery stron: 269-279
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Małe święto jako nośnik tożsamości kulturowej w powieści „Теллурия” Władimira Sorokina
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 41
numery stron: 221-230
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Transgresyjny wymiar miłości cielesnej w powieści Голубое сало Władimira Sorokina
Świat Tekstów. Rocznik Słupski
ISSN/eISSN: 2083-4721
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 14
numery stron: 105-116
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Процесс индивидуации как ключ к интерпретации главного героя романа Бесы Федора Достоевского
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 6
numery stron: 235-244
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/kw.2016.6.19
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Turysta w poszukiwaniu domu: tożsamość ponowoczesna w
Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 40/1
numery stron: 57-64
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,63
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Status literatury w twórczości Władimira Sorokina. Uwagi na marginesie powieści „Голубое сало”
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 5
numery stron: 327-334
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Dyktatura historii, amfetamina geografii. Europa zwana Środkową w esejach Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka
Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 2
numery stron: 147-155
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.14746/sup.2014.2.14
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Energia ponowoczesnego ruchu. O wschodnioeuropejskiej wartości w eseistyce Andrzeja Stasiuka i Wiktora Jerofiejewa
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
numery strony: 213-225, rok wydania: 2016
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938829-1-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Czas apokalipsy? Ponowoczesne wyzwania dla rosyjskiej tożsamości w eseistyce Wiktora Jerofiejewa
Redaktorzy: Studenna-Skrukwa Marta, Stryjakowska Anna
Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy
numery strony: 102-110, rok wydania: 2014
E-wydawnictwo
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63011-09-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,58
objętość tomu zbiorowego: 8,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
"Odciąć głupocie tlen": o niepostmodernistycznym wątku w eseistyce Wiktora Jerofiejewa
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
numery strony: 199-207, rok wydania: 2014
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-936654-4-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Rosyjsko-serbskie stosunki polityczne w kontekście integracji Serbii z Unią Europejską
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
numery strony: 97-105, rok wydania: 2013
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-936654-4-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,52
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Ponowoczesna tożsamość 'Europy Wschodniej' w wybranych utworach Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka
Wydawnictwo Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-88-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,65

Tomy zbiorowe:

Studenna-Skrukwa Marta (afiliacja? - ), Stryjakowska Anna (afiliacja? - )
Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy
E-wydawnictwo
język: polski, rosyjski
Poznań 2014
ISBN: 978-83-63011-09-3