Stryczyńska-Hodyl Ewa

Artykuły w tomach zbiorowych:

Stryczyńska-Hodyl Ewa (afiliacja? - tak)
„Słucham, co baśń mi śpiewa”. Motyw o królowej węży w litewskiej poezji
Redaktorzy: Ćwiklak Kornelia
Baśń we współczesnej kulturze. Królestwo człowiecze: edukacja - psychoanaliza - arteterapia
numery strony: 15-28, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-941350-3-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Baśń we współczesnej kulturze
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-05-24
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-05-25
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Kalisz
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Książki autorskie:

Stryczyńska-Hodyl Ewa (afiliacja? - tak)
Narodziny drzew. Litewska bajka magiczna „Królowa węży" – mit czy mistyfikacja
Wydawnictwo Rys
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65483-04-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,45

Stryczyńska-Hodyl Ewa (afiliacja? - tak)
Drzewo. Archaiczna koncepcja budowy świata w litewskich bajkach magicznych
Wydawnictwo Rys
Poznań 2015
ISBN: 978-83-65483-03-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,2