Górny Mirosław

Artykuły w czasopismach:

Lewandowski Rafał (afiliacja? - tak), Górny Mirosław (afiliacja? - tak), Catlow John (afiliacja? - tak)
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 5: 441 - 449, 2016 _____________ ____ Received: 1 1 . 5 .2016 Ac cepted: 21.5.2016 ISSN 2241 - 1925 © ISAST Characteristics of r eader account statu s as indicator s f or predicting the
QQML an International Journal of Library and Information Scienc
ISSN/eISSN: 2241-1925
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 5
numery stron: 441-449
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: QQML
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-05-25
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-05-28
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: UK, London
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: taktak

Górny Mirosław (afiliacja? - ), Catlow John (afiliacja? - )
Evaluating Polish digital libraries from the perspective of non-academic users
The Electronic Library
ISSN/eISSN: 0264-0473
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): vol. 33
zeszyt (numer): Issue 4
numery stron: 714-729
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Górny Mirosław (afiliacja? - ), Catlow John (afiliacja? - ), Lewandowski Rafał (afiliacja? - )
Digital libraries as a test bed for evaluating the effectiveness of information searching in OCR-processed texts
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
ISSN/eISSN: 2241-1925
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): March
numery stron: 143-152
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Górny Mirosław (afiliacja? - tak)
Model indywidualnej przestrzeni informacyjnej w procesie badawczym
Zagadnienia Informacji Naukowej
ISSN/eISSN: 0324-8194
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 53
zeszyt (numer): 2
numery stron: 18-30
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Górny Mirosław (afiliacja? - tak)
Nauka o informacji jako dyscyplina naukowa
Redaktorzy: Babik Wiesław
Nauka o informacji
numery strony: 19-36, rok wydania: 2016
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-64203-82-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 36
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Górny Mirosław (afiliacja? - tak)
The importance of the study of Individual Information Space for library science
Redaktorzy: Anwar Siti Dahsiar
Proceedings of the International Conference on Library and Information Science
numery strony: 86-103, rok wydania: 2016
International Business Academics Consortium
język artykułu: angielski
ISBN: 2412-0049
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: International Conference on Library and Information Science
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-07-12
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-07-15
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Japonia, Kioto
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: tak

Górny Mirosław (afiliacja? - tak), Catlow John (afiliacja? - tak), Lewandowski Rafał (afiliacja? - tak)
Students as Users of Digital Libraries
Redaktorzy: Katsirikou Anthi
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
numery strony: 861-869, rok wydania: 2015
ISAST
język artykułu: angielski
ISBN: 2241-1925
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: xx
objętość tomu zbiorowego: xx
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 7th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-05-26
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-05-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Francja, PAryż
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: tak

Górny Mirosław (afiliacja? - )
Intensity of information system use as a factor in evaluations made by information users.
Redaktorzy: Korycińka-Huras Agnieszka
Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
numery strony: 311-320, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-64203-37-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Górny Mirosław (afiliacja? - ), Catlow John (afiliacja? - ), Lewandowski Rafał (afiliacja? - )
Digital libraries as a test bed evaluating the effectiveness of information searching in OCR-processed texts.
Redaktorzy: Korycińka-Huras Agnieszka
Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
numery strony: 320-341, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-64203-37-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Górny Mirosław (afiliacja? - )
O formułowaniu problemów badawczych w nauce o informacji
Redaktorzy: Sosinska-Kalata Barbara
Nauka o informacji w okresie zmian
numery strony: 43-52, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-61464-63-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 30
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Górny Mirosław (afiliacja? - tak)
Procesy integracyjne w bibliotekach naukowych w połowie XX wieku
Rys
Poznań 2014
ISBN: 978-83-63664-47-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 4