Dulat Katarzyna

Artykuły w czasopismach:

Dulat Katarzyna (afiliacja? - tak)
Agnieszka Nyenhuis. Deutsche und Polen im Sprachkontakt. Polnische Einflüsse im deutschen Schlesien. Peter Lang Verlag – Internationaler Verlag der Wissenschaften: Frankfurt am Main 2011, 319 S.
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 43
zeszyt (numer): 1
numery stron: 215-218
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Dulat Katarzyna (afiliacja? - tak)
A tu mum zasadzune korbasy... Über deutsche Entlehnungen im Großpolnischen Dialekt am Beispiel eines Idiolekts
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz,
Język w Poznaniu 5
numery strony: 55-67, rok wydania: 2015
Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65483-07-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Dulat Katarzyna (afiliacja? - tak)
Der progressive Stimmtonverlust an der Morphem- und Wortgrenze. Eine empirische Studie zur Interferenz im Bereich der stimmhaften Konsonanten bei deutschlernenden Polen am Beispiel der Lautverbindung [stz]
Redaktorzy: Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 6
numery strony: 23-33, rok wydania: 2015
Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-65483-08-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji