Jurewicz Magdalena

Artykuły w czasopismach:

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - tak)
Symbol in Translation
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): XLIII/2
numery stron: 135-146
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/gl.2016.43.2.08
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - tak)
Diskreditierung von politischen Gegnern anhand ironischer benef aktiver Sprechakte am Beispiel von Auszü gen aus einer Parlamentsrede im polnischen Sejm ...
Redaktorzy: Sieradzka Malgorzata
Interlinguales und -kulturelles Sprachhandeln. Interdisziplinäre Perspektiven
numery strony: 141-149, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-7996-371-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 12,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - tak)
Asocjacje kulturowe i literackie w powieściach kryminalnych jako wyzwanie dla przekładu
Redaktorzy: Kulczycka Dorota
Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem
numery strony: 237-248, rok wydania: 2016
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-7842-230-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 20,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-10-15
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-10-16
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Zielona Góra
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - nie)
Elementy komiczne związane z realiami kulturowymi jako wyzwanie dla przekładu audiowizualnego (na przykładzie współczesnych niemieckich komedii filmowych)
Redaktorzy: Jeglińska Beata, Kodeniec Katarzyna, Krawczyk-Łaskarzewska Anna, Nawacka Anna
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii.
numery strony: 82-94, rok wydania: 2015
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-941133-0-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 6,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - tak)
Dyskredytowanie oponentów politycznych za pomocą benefaktywnych aktów mowy - na podstawie analizy wystąpień posła w polskim parlamencie
Redaktorzy: Cyran Grzegorz, Skorupska-Raczyńska Elżbieta
Język uczuc i doświadczeń
numery strony: 79-91, rok wydania: 2015
wyd. Państwowej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63134-67-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Język. Religia. Tożsamość
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-03-02
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-03-05
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Głogów
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Błaszkowska Hanka (afiliacja? - tak), Jurewicz Magdalena (afiliacja? - tak)
O treściach programowych w zakresie nauczania teorii tłumaczenia ustnego dla pary językowej polski-niemiecki
Redaktorzy: Głogowska Anna, Hejwowski Krzysztof, Tryuk Małgorzata
Z zagadnień tłumaczenia : teoria - kształcenie - praktyka
numery strony: 97-107, rok wydania: 2014
Instytut Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski
język artykułu: polski
ISBN: 9788393532094
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - )
Wie Missverständnis in Nichtverstehen übergeht: Analyse eines kommunikativen Unfalls beim Gesprächsdolmetschen
Redaktorzy: Schöpe Katrin
Pragmantax II : zum aktuellen Stand der Linguistik und ihrer Teildisziplinen
numery strony: 211-221, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-65166-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 36
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - tak)
Przekład elementów komicznych związanych z realiami kulturowymi jako wyzwanie dla przekładu audiowizualnego (na przykładzie fragmentu filmu „Sonnenallee” i jego tłumaczenia na język polski)
Redaktorzy: Skorupska- Raczyńska Elżbieta, Żurawska-Chaszczewska Jowita
Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych
numery strony: 137-149, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63134-11-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 12,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji