Kubiak Paweł

Artykuły w czasopismach:

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Informacja kulturowa w niemieckojęzycznych słownikach specjalnych
Studia Niemcoznawcze
ISSN/eISSN: 0208-4597
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): LVIII
numery stron: 575-589
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Kody komunikacyjne między inwariancją a wariancją przekładową
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
ISSN/eISSN: 1427-9665
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 10
numery stron: 93-111
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Zum Ertragspotenzial der Erfassung von Ethnostereotypen am Beispiel von ausgewählten Werken der wien- und (süd)tirolbezogenen Dialektlexikographie
Redaktorzy: Kaczmarek Dorota, Michoń Marcin , Prasalski Dariusz, Weigt Zenon
Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 8. Im Spiegel der germanistischen Linguistik
numery strony: 149-158, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Primum Verbum
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-65237-35-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 9,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Eksploracja lingwakultury w dydaktyce filologicznej
Redaktorzy: Borkowska Ewa, Pogorzelska-Kliks Agata, Wojewoda Beata
Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura
numery strony: 189-203, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7880-202-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Toposy w kulturze austriackiej jako przestrzeń eksploracji inności
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof, Kukułka-Wojtasik Anna
Translatio i kultura
numery strony: 125-135, rok wydania: 2015
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-935320-1-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 17,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Zum intermedialen Transfer von Sprachkomik am Beispiel der Verfilmung des Wolf-Haas-Romans „Komm, süßer Tod“
Redaktorzy: Weigt Zenon , Kaczmarek Dorota, Makowski Jacek, Michoń Marcin
Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Text-Wesen in Theorie und Analysen
numery strony: 115-124, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-7969808-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 9,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Wybrane aspekty rzeczywistości socjokulturowej w Austrii z perspektywy imigrantów niemieckich i szwajcarskich
Redaktorzy: Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy
numery strony: 55-68, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-62617-41-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 19,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Komizm werbalny w oryginale i przekładzie na podstawie powieści Wolfa Haasa
Redaktorzy: Kujawska-Lis Ewa, NDiaye Iwona
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.
numery strony: 173-185, rok wydania: 2014
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-937060-4-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 14,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Ausgewählte österreichische Kultureme in der Übersetzung ins Polnische
Redaktorzy: Sitarski Andrzej
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły języków Obcych w Świeciu
numery strony: 185-197, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-933823-1-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
O prestiżu niedominujących wariantów języka pluricentrycznego na przykładzie obszaru niemieckojęzycznego
Redaktorzy: Skowronek Bogusław, Rudnicka-Fira Elżbieta
Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji
numery strony: 242-256, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7271-799-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie