Owczarek Dorota

Artykuły w czasopismach:

Owczarek Dorota (afiliacja? - tak)
ICC assessment - experiences and perspectives
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język angielski
tom (rocznik): 43
zeszyt (numer): 2
numery stron: 213-222
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/gl.2016.43.2.13
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Owczarek Dorota (afiliacja? - tak)
The female experience of the other
Studia Anglica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6272
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 50
zeszyt (numer): 2-3
numery stron: 95-110
rok wydania: 2015
DOI artykułu: 10.1515/stap-2015-0026
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Owczarek Dorota (afiliacja? - tak)
Advanced FL Students
Theory and Practice of Second Language Acquisition
ISSN/eISSN: 2450-5455
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 1
numery stron: 51-68
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Owczarek Dorota (afiliacja? - tak)
Religious Fanaticism or Faith Tradition: the Entangled Soul of an Immigrant
University of Bucharest Review - Literary and Cultural Studies Series
ISSN/eISSN: 2069-8658
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 2
numery stron: 35-41
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji