Prokop Izabela

Artykuły w tomach zbiorowych:

Prokop Izabela (afiliacja? - tak)
O definicji aktu mownego raz jeszcze. Ujęcie antropocentryczne
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena, Ciepielewska-Kaczmarek Luiza, Urban Anna
Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
numery strony: 3-10, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-3149-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 9,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Prokop Izabela (afiliacja? - tak)
Pragmalingwistyka antropcentyryczna
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3161-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6