Domeracki Paweł

Tomy zbiorowe:

Domeracki Paweł (afiliacja? - ), Grzeliński Adam (afiliacja? - ), Wiśniewski Ryszard (afiliacja? - )
Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
język: polski
Toruń 2015
ISBN: 978-83-231-3451-0