Długosz Kamil

Artykuły w czasopismach:

Długosz Kamil (afiliacja? - tak)
Auf der Suche nach einer grammatischen Erklärung des Code-Switching: empirische Überprüfung ausgewählter syntaktischer Beschränkungen und der Triggering-Hypothese
Lublin Studies in Modern Languages and Literature
ISSN/eISSN: 0137-4699
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 40(1)
numery stron: 55-64
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie