Grzelak Szymon

Artykuły w czasopismach:

Grzelak Szymon (afiliacja? - )
Studies on the Japanese Language Published Outside Japan
Nihongo no Kenkyuu
ISSN/eISSN: 0386-6084
DOI czasopisma:
język japoński
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): vol. 10, no. 3
numery stron: 0-0
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Grzelak Szymon (afiliacja? - tak), Mogi Norie (afiliacja? - )
Japanese conversational interjections: their functions and importance in L2 instruction
Redaktorzy: Iwanowski Marek
Opuscula Iaponica & Slavica. Vol 3, rok wydania: 2016
Bel Studio
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-7798-241-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: -
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Grzelak Szymon (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Chronologizacja słownictwa w procesie tworzenia słownika przekładowego polsko-japońskiego
Redaktorzy: Pietrow Jarosław, Wojciechowski Bartosz
Lexicographica Iapono-Polonica, rok wydania: 2014
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 9788362100972
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji