Wawrzyniak Jan

Artykuły w czasopismach:

Wawrzyniak Jan (afiliacja? - tak)
Filozoficzno-lingwistyczne rozważania o klasycznym pojmowaniu eutanazji
Edukacja Etyczna
ISSN/eISSN: 2083-8972
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 5
numery stron: 38-72
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,58
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wawrzyniak Jan (afiliacja? - tak)
The Deep Utilitarian Factor in Environmental Policy
Redaktorzy: Domeracki Paweł, Grzeliński Adam, Wiśniewski Ryszard
Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze
numery strony: 705-726, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-231-3451-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,2
objętość tomu zbiorowego: 45
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wawrzyniak Jan (afiliacja? - tak)
Duboki utilitaristički činilac u ekološkoj politici
Redaktorzy: Franeta Duška, Protopapadakis Evangelos
Primenjena etika
numery strony: 258-284, rok wydania: 2014
Mediterran Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 978-86-86689-90-
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,22
objętość tomu zbiorowego: 15,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Wawrzyniak Jan (afiliacja? - tak)
Etyka eutanazji. Studium filozoficzno-aksjolingwistyczne
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2015
ISBN: 9788323229506
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 30