Kwiatkowska-Faryś Edyta

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kwiatkowska-Faryś Edyta (afiliacja? - tak), Wolarska-Sobocińska Agata (afiliacja? - tak)
La interpretación y explicación del texto especializado (documentos oficiales): el papel del traductor/intérprete
Redaktorzy: Kasperska Iwona, Villegas Irlanda , Dones Mendia Amaia
Ideologías en traducción. Literatura, didáctica, cultura
numery strony: 229-244, rok wydania: 2016
P. I. E. Peter Lang
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-3-631-66746-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kwiatkowska-Faryś Edyta (afiliacja? - tak), Faryś Michał (afiliacja? - nie), Kijowska Jolanta (afiliacja? - nie)
Relacje Polonii latynoamerykańskiej na przestrzeni XX i XXI stulecia
Redaktorzy: Skorupska-Raczyńska E., Rutkowska J.
Język. Religia. Tożsamość
numery strony: 111-124, rok wydania: 2016
Akademia im. Jakuba z Paradyża
język artykułu: polski
ISBN: 2083-8964
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Język.Religia.Tożsamość
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-04-12
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-04-15
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Głogów
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Kijowska Jolanta (afiliacja? - nie), Faryś Michał (afiliacja? - nie), Kwiatkowska-Faryś Edyta (afiliacja? - tak)
Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej Polonii brazylijskiej w Sa Mateus do Sul (stan Paraná)
Redaktorzy: Skorupska-Raczyńska E., Rutkowska J.
Język. Religia. Tożsamość
numery strony: 101-110, rok wydania: 2016
Akademia im. Jakuba z Paradyża
język artykułu: polski
ISBN: 2083-8964
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Język.Religia.Tożsamość
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-04-12
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-04-15
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Głogów
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: