Wolarska-Sobocińska Agata

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kwiatkowska-Faryś Edyta (afiliacja? - tak), Wolarska-Sobocińska Agata (afiliacja? - tak)
La interpretación y explicación del texto especializado (documentos oficiales): el papel del traductor/intérprete
Redaktorzy: Kasperska Iwona, Villegas Irlanda , Dones Mendia Amaia
Ideologías en traducción. Literatura, didáctica, cultura
numery strony: 229-244, rok wydania: 2016
P. I. E. Peter Lang
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-3-631-66746-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji