Żychliński Sylwiusz

Artykuły w czasopismach:

Witkoś Jacek (afiliacja? - nie), Żychliński Sylwiusz (afiliacja? - tak)
On Visser’s Generalization
The Linguistic Review
ISSN/eISSN: 1613-3676
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 31
numery stron: 635-668
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.1515/tlr-2014-0009
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Żychliński Sylwiusz (afiliacja? - tak), Witkoś Jacek (afiliacja? - nie)
Solving adjunct control through tiered attachment sites plus smuggling
Redaktorzy: Chapman Cassandra
Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics the McMaster meeting 2013
numery strony: 423-443, rok wydania: 2014
Michigan Slavic Publications
język artykułu: angielski
ISBN: 978-0-936534-11-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics the McMaster meeting 2013
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-03
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-05
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Kanada, Hamilton
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Książki autorskie:

Żychliński Sylwiusz (afiliacja? - tak)
Wybrane zagadnienia składni czasowników z dopełnieniem w postaci Eksperiencera w językach polskim i angielskim
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3118-9
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 13,5