Spychała-Wawrzyniak Małgorzata

Artykuły w czasopismach:

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak)
La motivación de los alumnos polacos para el aprendizaje del español como lengua extranjera
Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język hiszpański
tom (rocznik): 43
zeszyt (numer): 3
numery stron: 85-102
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/strop.2016.433.006
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata (afiliacja? - tak), Sagermann Bustinza Leonor (afiliacja? - tak), Hadaś Justyna (afiliacja? - tak)
Rozwój autonomii ucznia zdolnego w zakresie języka hiszpańskiego jako obcego i wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego
Języki Obce w Szkole
ISSN/eISSN: 0446-7965
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 2
numery stron: 45-50
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata (afiliacja? - tak)
Trening interkulturowy podczas lekcji języka obcego na przykładzie języka hiszpańskiego
Redaktorzy: Jaroszewska Anna , Karpeta-Peć Beata, Smuk Maciej, Sobańska-Jędrych Joanna ,
Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania
numery strony: 77-93, rok wydania: 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 83-88012-12-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pt. “Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-09-07
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-09-09
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Warszawa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Spychała-Wawrzyniak Małgorzata (afiliacja? - tak)
¿Por qué los estudiantes polacos hablan bien en español? El perfil del profesor de ELE y las normativas
de la enseñanza de ELE en Polonia
Redaktorzy: Cruz Moya Olga
La formación y competencias del profesorado de ELE
numery strony: 973-983, rok wydania: 2016
ASELE
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-84-617-4539-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: ?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XXVI Międzynarodowy Kongres ASELE pt. La formación y competencias del profesorado de ELE
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-09-16
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-09-19
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Hiszpania, Granada
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: