Klimova Veronika

Artykuły w czasopismach:

Klimova Veronika (afiliacja? - tak)
News of the Taurida and Odessa Karaite Religious Consistory: Self-Identification of the Karaites
Kwartalnik Historii Żydów
ISSN/eISSN: 1899-3044
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 0
zeszyt (numer): 1
numery stron: 123-136
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji