Wąsikiewicz-Firlej Emilia

Artykuły w czasopismach:

Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Insights into language teacher awareness with reference to the concept of self-marginalization and empowerment in the use of a foreign language
Porta Linguarum
ISSN/eISSN: 1697-7467
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 25
numery stron: 147-161
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
Język i tożsamość w rodzinie transnarodowej: studium przypadku
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 47 (2)
numery stron: 153-169
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
The ecology of empowerment as manifested by student critical language awareness
Konińskie Studia Językowe
ISSN/eISSN: 2353-5148
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 4.4
numery stron: 383-389
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie)
Wykorzystanie narracji biograficznych w refleksji nad kształceniem nauczycieli języków obcych
Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 44(2)
numery stron: 237-249
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie)
Wiedza profesjonalna jako atrybut tłumacza: implikacje dla edukacji translatorycznej
Roczniki Humanistyczne
ISSN/eISSN: 0035-7707
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 63(10)
numery stron: 21-38
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
Language learning and identity: Positioning oneself as a language learner and user in the multilingual milieu
Oceánide
ISSN/eISSN: 1989-6328
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 6
numery stron: 0-0
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
English in the global workplace: a narrative approach
Discourse and Interaction
ISSN/eISSN: 1805-952X
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 6
numery stron: 69-92
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
Shifting the outer layers of language context to the front: developing pragmalinguistic and sociopragmatic awareness through languaging
Crossing Boundaries in Culture and Communication
ISSN/eISSN: 2248-2202
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 4
zeszyt (numer): 1
numery stron: 19-41
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie)
Taming otherness through literature-based intercultural training: a case study
Redaktorzy: Andrzejewska Joanna
Das Fremde in interkulturellen Untersuchungen
numery strony: 147-166, rok wydania: 2015
CityDruck&Verlag Erfurt
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-939210-98-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
Podejście ekologiczne w kształceniu komplementarnym na przykładzie kursu z zakresu komunikacji zawodowej
Redaktorzy: Puppel Stanisław
MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki
numery strony: 181-193, rok wydania: 2015
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
język artykułu: polski
ISBN: 9788393525751
DOI artykułu: 10.7169/sdcp.2015.7.12
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 13,50
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-09-10
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-09-11
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - )
The construction of gender identities in media texts: a content analysis of Polish magazine advertisements
Redaktorzy: Zabielska Magdalena, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna
Discourses in co(n)text. The many faces of specialised discourse
numery strony: 190-210, rok wydania: 2015
Cambridge Scholars
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-4438-7419-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: ~1
objętość tomu zbiorowego: 21
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - )
The workplace use of English by public relations practitioners in Poland: a survey
Redaktorzy: Floyd Alan
Proceedings of the 12th Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes
numery strony: 192-206, rok wydania: 2014
Galebook
język artykułu: angielski
ISBN: 978-84-940735-9-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,1
objętość tomu zbiorowego: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 12th Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-09-05
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-09-07
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Hiszpania, La Coruña
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - )
Exploring the conection between academic curricula and employability through career narratives of English philology graduates
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Szczepaniak-Kozak Anna
Kultur - Kommunikation - Kreativität - Reflexivität : Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht
numery strony: 177-193, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-631-64488-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - )
Constructing the professional identity of EFL teachers through languaging: a narrative inquiry
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited
numery strony: 157-190, rok wydania: 2014
Cambridge Scholars Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 14978144353415
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,7
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - ), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - ), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - )
Developing intercultural pragmatic competence in the classroom: selected theoretical and practical assumptions
Redaktorzy: Romanowski P.
Intercultural issues in the era of globalization
numery strony: 88-101, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe IKSI Uniwersytet Warszawski
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-64020-26-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
From native speaker to intercultural speaker: An overview of fundamental concepts in foreign language teaching and learning
Redaktorzy: Николаева E. M.
Сборник научных трудов: Coвpeмeнный мир: проблемы и перспективы coциално-экономического развития
numery strony: 7-21, rok wydania: 2013
Poccийcкий Гocудаpcтвенный Торгово-Зкономический Университет
język artykułu: angielski
ISBN: 978-5-905039-19-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - )
Deklaracja misji jako główny nośnik tożsamości przedsiębiorstwa
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 545-556, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: ~0,6
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - )
Cross-cultural aspects of superior-subordinate communication in international business setting
Redaktorzy: Bagdasarian N.
Obraz Rossii w krosskulturnoj perspektiwie
numery strony: 175-181, rok wydania: 2013
Mieżdunarodnyj Uniwersitet Prirody, Obszczestwa i Czełowieka
język artykułu: angielski
ISBN: 978-5-89847-393-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: ~0,35
objętość tomu zbiorowego: 11,85
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - )
Pinnacles of learning or business-like organizations? Academic mission statements versus marketization of higher education
Redaktorzy: Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian
The creative potential of the word: from fiction to education
numery strony: 85-103, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-62617-22-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Zabielska Magdalena (afiliacja? - ), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - ), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - )
Discourses in co(n)text. The many faces of specialised discourse
Cambridge Scholars
język: angielski
Newcastle upon Tyne, Wielka Br 2015
ISBN: 978-1-4438-7419-9

Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - ), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - )
Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited
Cambridge Scholars Publishing
język: angielski
Newcastle upon Tyne 2014
ISBN: 14978144353415

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - ), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - ), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - )
Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
język: angielski, francuski, polski, niemiecki
Piła 2014
ISBN: 978-83-62617-41-8

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - ), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - )
From classroom to workplace: advances in applied linguistics
PWZS im. St. Staszica
język: angielski, niemiecki, francuski
Pila 2013
ISBN: 978-83-62617-23-4