Puppel Joanna

Artykuły w czasopismach:

Puppel Joanna (afiliacja? - tak)
Wskaźnikowość twarzy ludzkiej: krótki przegląd problematyki
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): XVI
numery stron: 201-206
rok wydania: 2016
DOI artykułu: https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.14
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Puppel Joanna (afiliacja? - tak)
Głowa człowieka jako węzeł kulturowo-komunikacyjny: uwagi w sprawie ‘głowy kulturowej’
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 15
numery stron: 189-206
rok wydania: 2015
DOI artykułu: https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.14
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Puppel Joanna (afiliacja? - tak)
Układ twarzy i gestosfery w kontekście konfliktu komunikacyjnego w komunikacji bezpośredniej
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 0
numery stron: 127-137
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,45
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Puppel Joanna (afiliacja? - tak)
Facework and gestures: a preliminary analysis of the communicative power of human performative non-verbal practices
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język angielski
tom (rocznik): XIII
zeszyt (numer): XIII
numery stron: 85-90
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Puppel Joanna (afiliacja? - tak)
Komunikacja niewerbalna w ujęciu Teorii Wymiany Społecznej i Teorii Wpływu Społecznego
Linguodidactica
ISSN/eISSN: 1731-6332
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): XVII
zeszyt (numer): 0
numery stron: 159-174
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Puppel Joanna (afiliacja? - tak)
Gest stacjonarny w przestrzeni publicznej zamkniętej sakralnej: analiza gestów rytualnych na przykładzie wybranych ikon
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
numery strony: 141-153, rok wydania: 2016
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938829-1-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Koszko Marta (afiliacja? - ), Puppel Joanna (afiliacja? - )
Mural jako przykład kreatywnej komunikacji rytualnej w otwartej przestrzeni publicznej miasta Poznania
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
numery strony: 115-126, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938829-0-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-02-21
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-02-22
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Puppel Joanna (afiliacja? - tak)
Uwagi w sprawie obecności i roli 'gramatyki' gestów w mówionym dyskursie werbalnym
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 333-340, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Puppel Joanna (afiliacja? - tak)
Obecność i rola gestów rytualnych w przestrzeni publicznej. Analiza rzeźb sakralnych w świątyniach katolickich na terenie miasta Poznania i wybranych okolic
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2014
ISBN: 978-83-2322-688-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 25