Surdyk Augustyn

Artykuły w czasopismach:

Urban Anna (afiliacja? - tak), Surdyk Augustyn (afiliacja? - tak)
Mistranslations of Film Titles: Between Fidelity and Advertising
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): XLIII/1
numery stron: 153-170
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/gl.43.1. 12
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jaskuła Jagoda (afiliacja? - tak), Surdyk Augustyn (afiliacja? - tak)
GRA-nice prawa - metody parascammingowe oraz retoryka konkursów, teleloterii i loterii SMS-owych
Homo Ludens
ISSN/eISSN: 2080-4555
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 1(9)/2016
numery stron: 103-125
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Furszpaniak Danuta (afiliacja? - tak), Surdyk Augustyn (afiliacja? - tak)
Use of Humour in an Academic B-learning ESP Course
Global Management Journal
ISSN/eISSN: 2080-2951
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): vol. 7, No. 1,
numery stron: 50-72
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Surdyk Augustyn (afiliacja? - tak)
Badanie kultury popularnej w zakresie nowych mediów w kraju i na świecie na przykłądzie organizacji ludologicznych
Redaktorzy: Gemra Anna, Mazurkiewicz Adam
Literatura i kultura popularna. Badania i metody
numery strony: 251-266, rok wydania: 2014
Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Instytut Filologii Polskiej, UWr
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-936321-3-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji