Urbaniak-Elkholy Magdalena

Artykuły w czasopismach:

Urbaniak-Elkholy Magdalena (afiliacja? - tak)
Komplexe deutsche Partizipphrasen und ihre polnischen Entsprechungen in morphologischem Vergleich
Linguistische Treffen in Wrocław
ISSN/eISSN: 2084-3062
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 9
zeszyt (numer): 9
numery stron: 347-351
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Urbaniak-Elkholy Magdalena (afiliacja? - tak)
Zum morphosyntaktischen Vergleich komplexer deutscher Nominalphrasen und ihrer polnischen Übersetzungen
Redaktorzy: Łyp-Bielecka Aleksandra
Mehr als Worte. Sprachwissenschaftliche Studien
numery strony: 331-343, rok wydania: 2014
Uniwersytet Śląski: Oficyna Wydawnicza WW
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-8012-142-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Urbaniak-Elkholy Magdalena (afiliacja? - tak)
Erweiterte adnominale Attribute als Problem des DaF-Unterrichts
Redaktorzy: Błachut Edyta, Gołębiowski Adam
Sprache in Wissenschaft und Unterricht.
numery strony: 159-166, rok wydania: 2013
Neisse Verlag/Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-7977-013-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Urbaniak-Elkholy Magdalena (afiliacja? - tak)
Komplexe deutsche Nominalphrasen und ihre polnischen Entsprechungen. Eine konfrontative Studie
Peter Lang
1 2014
ISBN: 978-36-31651-83-4
DOI książki: 10.3726/978-3-653-04560-4
język niemiecki
objętość w arkuszach wydawniczych: 14