Zielony Katarzyna

Artykuły w czasopismach:

Zielony Katarzyna (afiliacja? - tak)
Language, concept of nation and diversity – the EPRIE exchange program as a way to foster intercultural competence
KOREA FORUM SPECIAL
ISSN/eISSN: 0944-8373
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 24
numery stron: 53-59
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Zielony Katarzyna (afiliacja? - tak)
Komunikacja interkulturowa i konflikty – o tym, co tłumacz, pośrednik językowy i kulturowy, powinien wiedzieć o międzynarodowych projektach edukacyjnych.
Redaktorzy: Kujawska-Lis Ewa, NDiaye Iwona
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.
numery strony: 261-276, rok wydania: 2015
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-937060-4-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 14,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: „Miedzy Słowami – Między Światami”. Komunikacja Międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii.
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-04-04
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-04-05
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Olsztyn
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: