Schab Sylwia

Artykuły w czasopismach:

Schab Sylwia (afiliacja? - tak)
Głos z „pustej przestrzeni”. O recepcji debiutu Yahyi Hassana w Danii
Folia Scandinavica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1230-4786
DOI czasopisma: 10.1515/fsp
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 19
numery stron: 201-212
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.1515/fsp-2016-0014
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Schab Sylwia (afiliacja? - tak), Sobkowiak Mikołaj (afiliacja? - tak)
„Odbijający się czkawką sen złośliwego lingwisty”. O postrzeganiu języka duńskiego i trudnościach w jego przyswajaniu
Folia Scandinavica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1230-4786
DOI czasopisma: 10.1515/fsp
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 20
numery stron: 187-204
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.1515/fsp-2016-0037
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Schab Sylwia (afiliacja? - tak)
Sanselige verdener. Poetik og repræsentation i Dea Trier Mørchs rejsebøger
Folia Scandinavica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1230-4786
DOI czasopisma: 10.1515/fsp
język duński
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 16
numery stron: 77-91
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.1515/fsp-2015-0006
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Schab Sylwia (afiliacja? - tak)
Grażyna Szelągowska: Dania
Folia Scandinavica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1230-4786
DOI czasopisma: 10.1515/fsp
język duński
tom (rocznik): 15
zeszyt (numer): 1
numery stron: 95-97
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.2478/fsp-2013-0009
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Schab Sylwia (afiliacja? - tak)
TONY GRIFFITHS: Skandynawia. Wojna z trollami
Acta Sueco-Polonica
ISSN/eISSN: 1104-3431
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 19
numery stron: 285-292
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Schab Sylwia (afiliacja? - )
Społeczeństwo do poprawki. Dwie odsłony mitologii skandynawskiej we współczesnej literaturze duńskiej
Redaktorzy: Klik Marcin, Zych Justyna
Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku
numery strony: 169-182, rok wydania: 2014
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-235-1638-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji