Sellmer Sven

Artykuły w czasopismach:

Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
Erika Beucker: kalyā́ṇa in vedischen Texten. Frankfurt am Main: Peter Lang 2007
Orientalische Literaturzeitung
ISSN/eISSN: 2196-6877
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 109
numery stron: 1-2
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
“Reflections on the role of phenomenology as an instrument of critique
Argument: Biannual Philosophical Journal
ISSN/eISSN: 2083-6635
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 4
numery stron: 35-42
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,55
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Comparative Methodology in Religious Studies
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-05-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-05-24
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Kraków
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
Aspects of manas in the Mahābhārata
Redaktorzy: Andrijanić Ivan, Sellmer Sven
On the growth and composition of the Sanskrit epics and purāṇas
numery strony: 449-466, rok wydania: 2016
Croatian Academy of Sciences and Arts
język artykułu: angielski
ISBN: 978-953-7997-28-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 36
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
Toiling with the Pāli Canon
Redaktorzy: Mambrini Francesco
Proceedings of the Workshop of Corpus-Based Research in the Humanities
numery strony: 39-48, rok wydania: 2015
Institute of Computer Science, Polish Academy of Science
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-63159-19-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
Computer-Aided Detection of Unusual Passages in the Mahābhārata
Redaktorzy: Stasik Danuta, Trynkowska Anna
CEENIS Current Research Series
numery strony: 44-54, rok wydania: 2013
Elipsa
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-7151-97
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,15
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 3rd CEENIS Conference ‘Indian Culture and Society in Current Research in Central and Eastern Europe
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2011-10-27
Data zakończenia konferencji naukowej: 2011-10-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Warszawa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
Die Geburt der Selbstkultivierung aus dem Geiste des Rituals
Redaktorzy: Acharya Arabinda
Dimensionen der Selbstkultivierung.: Alber Verlag Welten der Philosophie 7)
numery strony: 44-54, rok wydania: 2013
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-495-48503-
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 2
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Jahrestreffen des Forums für Asiatische Philosophie
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2009-08-31
Data zakończenia konferencji naukowej: 2009-09-03
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Neversdorf
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
Words in Metrical Milieux – a Computational Approach to a Neglected Field
Redaktorzy: Kulkarni Malhar, Dangarikar Chaitali
Recent Researches in Sanskrit Computational Linguistics
numery strony: 301-320, rok wydania: 2013
DK Printworld
język artykułu: angielski
ISBN: 978-81-246-0698-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 2
objętość tomu zbiorowego: 30
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
Formulaic diction and versification in the Mahābhārata.
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2015
ISBN: 978-83-232-2946-9
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 12,5

Tomy zbiorowe:

Andrijanić Ivan (afiliacja? - nie), Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
On the growth and composition of the Sanskrit epics and purāṇas
Croatian Academy of Sciences and Arts
język: angielski
Zagreb 2016
ISBN: 978-953-7997-28-1