Kornatowska Beata

Artykuły w czasopismach:

Kornatowska Beata (afiliacja? - tak)
Märchenoper – Auch für Kinder? Überlegungen aus dem Nachbarland
Interjuli
ISSN/eISSN: 1868-2049
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 6-22
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Kornatowska Beata (afiliacja? - tak)
Filharmonia Berlińska 1963 – przełomowa wizja architektoniczna
Przegląd Zachodni
ISSN/eISSN: 0033-2437
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 71
zeszyt (numer): 3
numery stron: 89-112
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kornatowska Beata (afiliacja? - tak)
„Teraz usłyszysz Armidę! Pójdź ze mną...” E.T.A. Hoffmann o Glucku i jego operach
Redaktorzy: Sokalska Małgorzata
Opera w kulturze
numery strony: 44-55, rok wydania: 2016
Avalon
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7730-195-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 26,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Ogólnopolska konferencja naukowa „Opera w kulturze”
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-10-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-10-24
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Kraków
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Kornatowska Beata (afiliacja? - tak)
Oblicza nocy w opowiadaniach 'Nachtstücke’ E.T.A. Hoffmanna
Redaktorzy: Rej Anna , Skiba Dominika , Ursel Marian
Noce romantyków. Literatura – kultura – obyczaj
numery strony: 367-379, rok wydania: 2015
Universitas
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-242-2667-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Noce romantyków. Literatura - kultura - obyczaj.
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-10-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-10-18
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Wrocław
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Kornatowska Beata (afiliacja? - tak)
Engelbert Humperdinck – Hänsel und Gretel. Od libretta do przekładu
Redaktorzy: Nowicka Elżbieta, Borkowska-Rychlewska Alina
Libretto i przekład
numery strony: 63-76, rok wydania: 2015
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7654-333-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Libretto i przekład. III Seminarium Librettologiczne
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2013-12-09
Data zakończenia konferencji naukowej: 2013-12-10
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Kornatowska Beata (afiliacja? - tak)
Metamorfozy Ondyny. Między literaturą a operą
Redaktorzy: Lisiecka Katarzyna, Judkowiak Barbara
Operowy kontrapunkt : libretto w Europie Środkowej i Wschodniej
numery strony: 151-164, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7654-300-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Libretto operowe w Europie Środkowej i Wschodniej. II Seminarium Librettologiczne
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2012-12-05
Data zakończenia konferencji naukowej: 2012-12-06
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Kornatowska Beata (afiliacja? - tak)
Ingeborg Bachmann – szkic do portretu librecistki
Redaktorzy: Nowicka Elżbieta, Borkowska-Rychlewska Alina
"Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny..." : studia i szkice o libretcie
numery strony: 159-169, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7654-249-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: „Natchnienie poety i muzyka żenić się z sobą powinny…”. I Seminarium Librettologiczne
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2011-12-06
Data zakończenia konferencji naukowej: 2011-12-07
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie