Matulewska Aleksandra

Artykuły w czasopismach:

Kaczmarek Karolina (afiliacja? - tak), Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak), Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - tak)
The Methods of Expressing Obligation in English, Hungarian, and Polish Statutory Instruments: Comparative Analysis of Selected Aspects of Deontic Modality
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
ISSN/eISSN: 0039-3363
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 61/1
numery stron: 1-30
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.1556/060.2016.61.1.1
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Walking on Thin Ice of Translation of Terminology in Legal Settings
International Journal of Legal Discourse
ISSN/eISSN: 1839-8308
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 1/1
numery stron: 65-85
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.1515/ijld-2016-0001
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,31
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Semantic Relations between Legal Terms. A Case Study of the Intralingual Relation of Synonymy
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
ISSN/eISSN: 0860-150X
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 45
numery stron: 161-174
rok wydania: 2016
DOI artykułu: https://doi.org/10.1515/slgr-2016-0022
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,81
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Whetted appetite for more – Review of Heikki E. S. Mattila’s Comparative Legal Linguistics. Language of Law, Latin and Modern Lingua Francas. 2nd edition. Farnham: Ashgate Publishing Company. pp. 485
Comparative Legilinguistics
ISSN/eISSN: 2080-5926
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 23
numery stron: 69-75
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,576
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Horrory tłumaczeniowe czy tłumacze z piekła rodem? Czyli kilka słów o efektywność komunikacji interlingwalnej
Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 0
numery stron: 101-118
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
In Quest of Sufficient Equivalence. Polish and English Insolvency Terminology in Translation. a Comparative Study
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
ISSN/eISSN: 0860-150X
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 38
numery stron: 161-188
rok wydania: 2014
DOI artykułu: 10.2478/slgr-2014-0038
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,35
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
A review of Patterns of Linguistics Variation in American Legal English. A Corpus Based Study by Stanisław GOŹDŹ-ROSZKOWSKI
Comparative Legilinguistics
ISSN/eISSN: 2080-5926
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 22
numery stron: 135-138
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,246
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Polska terminologia prawa upadłościowego w kontekście. Przekład terminu zarządca na język angielski
Comparative Legilinguistics
ISSN/eISSN: 2080-5926
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 13
numery stron: 149-162
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Polska i angielska terminologia dotycząca sarny w aspekcie translatologicznym
Lingvisticae Investigationes
ISSN/eISSN: 0378-4169
DOI czasopisma: 10.1075/li
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 28
numery stron: 49-57
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,58
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak), Oh Kyong-Geun (afiliacja? - tak)
Środki wyrażania nakazu w polskim i koreańskim Kodeksie cywilnym
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: nowe wyzwania
numery strony: 165-183, rok wydania: 2016
Zakład graficzny Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-64271-05-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,07
objętość tomu zbiorowego: 15,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak), Oh Kyong-Geun (afiliacja? - tak)
„SZUMI W GŁOWIE”, CZYLI O PROBLEMIE PRZEKŁADU NAZW KOREAŃSKICH I POLSKICH ALKOHOLI
Redaktorzy: Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania
numery strony: 229-243, rok wydania: 2016
TEPIS
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-941503-1-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,77
objętość tomu zbiorowego: 23,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Relatywizacja przekładu prawniczego do jego odbiorców na przykładzie polskiej i angielskiej terminologii narodowej i unijnej w zakresie prawa upadłościowego
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: perspektywa europejska
numery strony: 132-152, rok wydania: 2015
Zakład graficzny Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-64271-02-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Relatywizacja przekładu prawniczego do jego odbiorców w ujęciuparametrycznym
Redaktorzy: Dybiec-Gajer Joanna
(Nie)dosłowność w przekładzie. Od literatury dziecięcej po tekstyspecjalistyczne
numery strony: 149-162, rok wydania: 2015
Tertium
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-61678-01-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Kuchnia inspirowana lasem
Redaktorzy: Gwiazdowicz Dariusz
Korzystajmy z lasu
numery strony: 73-94, rok wydania: 2015
Oficyna Wydawnicza G&P
język artykułu: polski
ISBN: 9788372723123
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,97
objętość tomu zbiorowego: 3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak), Gortych-Michalak Karolina (afiliacja? - tak)
Teaching Candidates for Certified Translators at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
Redaktorzy: Kierzkowska Danuta
New Tasks for Legal Interpreters and Translators in the Enlarged Europe
numery strony: 246-257, rok wydania: 2014
Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-941503-0-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,75
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Intertekstualność w przekładzie prawniczym. Studium przypadku
Redaktorzy: Dybiec-Gajer Joanna, Tereszkiewicz Anna
Słowo – kontekst – przekład
numery strony: 187-198, rok wydania: 2014
Tertium
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-61678-25-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,59
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - )
Polska terminologia prawna w przekładzie. Studium przypadku
Redaktorzy: Niewiadomski Adam, Kondratczyk Dorota, Walewska Ewa
Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja , rok wydania: 2013
Zakład graficzny Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-927816-7-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,58
objętość tomu zbiorowego: 8,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Legilinguistic Translatology. A Parametric Approach to Legal Translation
Peter Lang
Bern 2013
ISBN: 978-3-0343-1287-5
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 13,4

Tomy zbiorowe:

Czyżewska Marta (afiliacja? - ), Matulewska Aleksandra (afiliacja? - )
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego - współczesne wyzwania
TEPIS
język: polski
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-941503

Czyżewska Marta (afiliacja? - nie), Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania
TEPIS
język: polski
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-941503-1-0