Woźniak Joanna

Artykuły w czasopismach:

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
[rec.] Elżbieta Dziurewicz: Korpusbasierte Analyse der Phraseologismen im Deutschen am Beispiel des phraseologischen Optimums für DaF. PHILOLOGIA Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse Bd. 206. Verlag Dr. Kovač: Hamburg, 2015, 260 S.
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 43
zeszyt (numer): II
numery stron: 236-238
rok wydania: 2016
DOI artykułu: 10.14746/gl.2016.43.2.18
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
[rec.] Magdalena Urbaniak-Elkholy: Komplexe deutsche Nominalphrasen und ihre polnischen Entsprechungen. Eine konfrontative Studie. Danziger Beiträge zur Germanistik. Bd. 47. Peter Lang: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014.
Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 42
zeszyt (numer): 42
numery stron: 120-122
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Vorüberlegungen zu Kollokationen in Fachtexten am Beispiel der Gründungsverträge der EU
Linguistische Treffen in Wrocław
ISSN/eISSN: 2084-3062
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 9
zeszyt (numer): 9
numery stron: 353-359
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Nominationseinheiten im Fachtext aus kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz,
Język w Poznaniu 5
numery strony: 149-162, rok wydania: 2016
Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-65483-07-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Zur Verwendung von (Fach-)Phraseologismen in deutschen und polnischen Rechtstexten.
Redaktorzy: Mikołajczyk Beata
Deutsch in Kommunikations- und Handlungsräumen der Gegenwart : die deutsche Sprache als Forschungsobjekt polnischer Nachwuchslinguisten
numery strony: 115-130, rok wydania: 2015
Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-63664-76-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Konwencjonalizacja w tekstach prawnych na przykładzie polskiej i niemieckiej wersji Traktatu lizbońskiego
Redaktorzy: Łukasik Marek , Mikołajewska Beata
Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro
numery strony: 440-453, rok wydania: 2014
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 9788364020124
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Versuch der Analyse des Vertrags von Lissabon nach dem Mehrebenenmodell von Heinemann/Heinemann
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 4
numery strony: 273-283, rok wydania: 2014
RYS
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-63664-68-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Traktat lizboński jako tekst specjalistyczny.
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
numery strony: 569-578, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 9788323226338
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 39,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Fachphraseologie am Beispiel der deutschen und der polnischen Fassung des Vertrags von Lissabon
Peter Lang
Frankfurt am Main, Berlin, etc 2016
ISBN: 978-3-631-67482-6
DOI książki: 10.3726/978-3-653-06694-4
język niemiecki
objętość w arkuszach wydawniczych: 17